Herkenning van vorstschade in bieten Pagina printen

woensdag 14 april 2021

In de afgelopen nachten is de temperatuur aan de grond herhaaldelijk onder het vriespunt gezakt. Bietenplantjes die net boven staan zijn in dat stadium gevoelig voor vorstschade.


Minimumtemperatuur op klomphoogte (13, 14 en 15 april). Bron: Weerplaza.

Schadebeeld
De kans op vorstschade is groter op percelen met een droog, los zaaibed dan op vochtigere gronden met een aangedrukt zaaibed. Schade aan de kiemplanten toont zich in bruin-zwart verkleurde plantjes. De stengel vertoont insnoering rondom de grens tussen grond en lucht.


Foto 1. Insnoering van de stengel als gevolg van vorst.


Foto 2. Zwartverkleuring van de stengel, het hartje en kiembladeren.

Maatregelen
Belangrijk is om na te gaan hoeveel planten de potentie hebben om te herstellen. Hiervoor dient het hart (groeipunt) van het plantje niet beschadigd of verkleurd te zijn. Om een beeld van de schade te krijgen is het raadzaam om telstroken uit te zetten, het aantal planten met een intact groeipunt te tellen en dit na een paar dagen te herhalen. Vervolgens kunt u de balans opmaken en, indien nodig, gebruik maken van de IRS-overzaaiapplicatie ter ondersteuning bij uw beslissing om al dan niet over te zaaien. Door de spreiding in de temperaturen op maaiveldniveau, is het verstandig om op ieder perceel met (bijna) bovenstaande bieten een telling uit te voeren.

Meer informatie vindt u in de teelthandleiding.

Contact: André van Valen

« Terug naar nieuws

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bewaaradvies vorst

Bepaal het bewaaradvies VORST voor uw locatie

Code bewaardavies VORST voor 'Lelystad'

  • 22 jul 12:00 tot 23 jul 12:00 A
  • 23 jul 12:00 tot 24 jul 12:00 A
  • 24 jul 12:00 tot 25 jul 12:00 A
  • 25 jul 12:00 tot 26 jul 12:00 A
  • 26 jul 12:00 tot 27 jul 12:00 A

Advies wel/niet afdekken met WINDDICHTE MATERIALEN

Het Bewaaradvies VORST suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting. Zie datumcode linksonder in de kaart.

Infectiewaarden stemphylium

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.