Applicatie '(Over)zaai, opkomst en groei'

Voordat u kunt uitrekenen of overzaaien lonend is, moet u eerst weten hoeveel planten er nog staan. Ook moet u zeker weten dat er geen planten meer bijkomen.

Meer over het nauwkeurig planten tellen, over oorzaken van slechte opkomst en over de beslissing om wel of niet over te zaaien vindt u in de teelthandleiding (https://www.irs.nl/alle/teelthandleiding/3.5.overzaaien-of-niet-overzaaien). De applicatie berekent suiker- en geldopbrengst met en zonder overzaai. Daarvoor moet u enkele gegevens invullen van uw perceel, bietengewas en van uw suikerquotum.

De geldopbrengst is gebaseerd op een quotumprijs van €35 en surplusprijs van €30.

Verder naar stap 1 »