Onderzoek

Het onderzoek dat het IRS uitvoert en stimuleert, richt zich op alle facetten van de bietenteelt. Van zaaizaad tot geoogste bieten en alle fasen in het groeiproces die ertussen zitten. In het onderzoek werkt het IRS veel samen met collega-instituten, universiteiten en bedrijven in binnen- en buitenland.

Er zijn onderzoeksprojecten in uitvoering op onder andere:

 • Cultuur- en gebruikswaarde van de suikerbietenrassen
 • Verzaaibaarheid
 • Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad
 • Duurzame gewasbescherming in de bietenteelt
 • Bemesting
 • Onkruidbeheersing
 • Virussen (o.a. rhizomanie)
 • Schimmels (o.a. Rhizoctonia solani, aphanomyces en stemphylium)
 • Nematoden
 • Kwaliteitsanalyses
 • Bepalingsmethoden voor de interne bietkwaliteit
 • Vorstbescherming en bewaring

In hoofdlijnen wordt het onderzoek op twee verschillende plaatsen uitgevoerd:

 • Veldonderzoek op een groot aantal praktijkpercelen van bietentelers
 • Voor chemisch en biologisch onderzoek beschikt het instituut over gespecialiseerde laboratoria en klimaatkamers

Voor meer informatie over de onderzoeken die reeds zijn uitgevoerd, kunt u de diverse jaarverslagen lezen. Het IRS heeft ook een aantal ‘diensten’ voor de suikerbietenteelt. Een deel van de hierboven genoemde onderzoeken zijn daaraan gekoppeld.

Erkenning IRS voor Toepassing Niet-toegelaten Gewasbeschermingsmiddelen! 
Het IRS is sinds 1996 een GEP (Good Efficacy Practice) erkend onderzoeksinstituut. Dit houdt in dat het IRS door de overheid officieel gekwalificeerd is tot het kunnen uitvoeren van deugdelijkheidsonderzoek met gewasbeschermingsmiddelen. Voor niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen moest dit onderzoek uitgevoerd worden op basis van een geldige proefontheffing voor betreffend middel. De NVWA (Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit) heeft erkenning verleend aan het IRS om veldonderzoek uit te mogen voeren met niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, zonder dat daarvoor een proefveldontheffing aangevraagd hoeft te worden. Dit vergemakkelijkt onder andere het screenen van nieuwe middelen voor nieuwe problemen en toepassingen.