Applicaties Alle interessegebieden

Applicatie bladschimmelwaarschuwing


1. In deze applicatie wordt per regio aangegeven of een bepaalde regio wel of niet een waarschuwing heeft gehad voor bladschimmels. Tevens zijn in deze applicatie alle historische data (tot en met 1996) van de cercospora-/bladschimmelwaarschuwingen gezet. Nieuw sinds juni 2017 is dat onder de actuele bladschimmelwaarschuwingen ook een bladschimmelwaarnemingsindex wordt weergegeven. Dit is een indicatie of het direct nodig is om het bietengewas op bladschimmels te controleren of niet. Deze applicatie wordt dus vooral gebruikt in de maanden juli tot en met oktober.

Er zijn drie manieren om dit programma te starten:

Bladluiswaarschuwingskaart


De bladluiskaart geeft inzicht in de overschrijding van schadedrempels op bietenpercelen in Nederland. Doel hiervan is schade door vergelingsziekte te beperken. Deze kaart is hier te vinden: bladluiswaarschuwingskaart.

Applicatie IRS-LIZ-Onkruidbeheersing


De applicatie onkruidbestrijding, die al jaren op onze website staat, is vervangen door een nieuwe applicatie: IRS-LIZ-onkruidbeheersing. Deze applicatie is in Duitsland door LIZ (Landwirtschaftliche Informationsdienst Zuckerrübe) ontwikkeld en geeft onkruidbestrijdingsadviezen op basis van het stadium van de bieten, de voorkomende onkruiden met hun stadia en de omstandigheden rondom de bespuiting. Het IRS heeft deze applicatie aangepast voor de in Nederland geldende adviezen en toegelaten middelen. 

Applicatie kalkbemesting


Met deze applicatie kalkbemesting kunt u uitrekenen hoeveel kalk nodig is om een gewenste
pH-verhoging te realiseren. 

Er zijn drie manieren om dit programma te starten:

Applicatie onkruidherkenning


Determineer met behulp van deze module uw onkruiden.

Er zijn drie manieren om dit programma te starten:

Voor uitleg over de app kunt u het instructiefilmpje bekijken.

Applicatie Oogstverliezen


Deze applicatie geeft adviezen over bietverlies (kop- en puntbreukverliezen en verliezen aan hele bieten).

Er zijn drie manieren om dit programma te starten:

Applicatie Stikstofbemesting


Deze applicatie berekent de aanvullende behoefte van suikerbieten aan stikstof om een optimaal teeltresultaat te behalen.

Er zijn drie manieren om dit programma te starten:

Applicatie Witte bietencysteaaltjesmanagement


Deze applicatie berekent het effect van maatregelen tegen witte bietencysteaaltjes, zoals rassenkeuze, vruchtwisseling, kruisbloemige groenbemesters en grondontsmetting op het verloop van de besmetting met het witte bietencysteaaltje op een perceel. 

Applicatie (over)zaai, opkomst en groei


Met deze applicatie kunt u de opkomstdatum van uw suikerbieten berekenen en weersgegevens inzien. Tevens kunt u laten uitrekenen of overzaaien rendabel is.

Momenteel is er een storing in het deel 'opkomst- en groeipuntsdatum'. Daarom geeft deze een verkeerde uitslag. We hopen dat dit z.s.m. is opgelost.

Er zijn drie manieren om dit programma te starten:

Applicatie ziekten & plagen


Deze module beschrijft alle voorkomende (gebreks)ziekten en plagen in suikerbieten. Hier is informatie beschikbaar over schadesymptomen, de oorzaak, en wordt de bijbehorende preventie en bestrijding geadviseerd. Van verschillende groeistadia zijn foto's vastgelegd. Nieuw zijn de beschrijvingen en foto's van biologische bestrijders (natuurlijke vijanden) van plagen in de bietenteelt. 

Er zijn drie manieren om dit programma te starten:

Voor uitleg over de App kunt u het instructiefilmpje bekijken.