Nieuws uit Alle interessegebieden

 1 2 3 Volgende >  Laatste »

Kans op schietervorming bij vroeg gezaaide percelen? 15-04-2021
Stel onkruidbestrijding uit bij nachtvorst 15-04-2021
Herkenning van vorstschade in bieten 14-04-2021
Nieuwe versie advies-applicatie onkruidbeheersing in suikerbieten 13-04-2021
IRS Diagnostiek staat weer klaar 06-04-2021
Ontwikkeling plantbestand volgen 06-04-2021
Bladluiswaarschuwingsdienst van start 01-04-2021
Houd rekening met slakken 26-03-2021
Aandacht voor bemesting in bieten 19-03-2021
Effect van de winter op vergelingsziekte 12-03-2021
Bietenopslag bron van vergelingsvirussen 12-03-2021
HERINNERING: Bij trage kieming ligt muizenschade op de loer 09-03-2021
Verminder schade van bodeminsecten door de juiste zaaiomstandigheden 02-03-2021
Zaaimoment is een weloverwogen keuze 24-02-2021
Bewaar bietenzaad zorgvuldig 23-02-2021
Check de middelenkast 22-01-2021
Granulaat om schade door emelten te beheersen werkt matig 19-01-2021
Januari tot en met maart geschikt voor nemen aaltjesmonster 18-01-2021
Maak gebruik van de vorst 14-01-2021
Onderhoud aan granulaatstrooiers op zaaimachines 12-01-2021
Bescherm de bieten tijdig tegen bevriezing 12-01-2021
Wacht niet te lang met afdekken met vliesdoek 18-12-2020
Kies het juiste ras voor teeltseizoen 2021 11-12-2020
Waardering bladgezondheid rassen verfijnd 11-12-2020
Aandachtspunten bij keuze zaadbehandeling en gebruik restzaad 11-12-2020
HERINNERING: Jaarlijkse zaaischijvenkeuring 2020/2021 09-12-2020
Suikerbieteninformatiedag 2020 09-12-2020
Zou u interesse hebben in een signaleringssysteem om bietenvliegen te monitoren op uw perceel? 08-12-2020
Elf nieuwe rassen op Rassenlijst Suikerbieten 30-11-2020
Nieuw ‘bewaaradvies neerslag’ als test van start 26-11-2020
Oorzaken van wisselende kwaliteitscijfers 17-11-2020
Bladschimmelbestrijding nu nog zelden rendabel 09-10-2020
Let op bladresten bij de oogst 09-10-2020
Inzet van overlaadwagens voor transport van bieten in het veld 08-10-2020
Controleer op schieters voor een goede perceelshygiëne 29-09-2020
Dunne stand en horizontale bieten vergen extra aandacht bij de oogst 18-09-2020
Profiteer van vroegbestelling suikerbietenzaad 17-08-2020
Beperk schade door emelten al in de herfst 17-08-2020
Houd rekening met veiligheidstermijnen van insecticiden 12-08-2020
Video ‘Bepaling mate van resistentie in rhizoctoniaresistente rassen’ 10-08-2020
Dit zijn de verschillen tussen vergelingsziekte en rhizomanie 07-08-2020
Bladschimmelbestrijding en droogte 05-08-2020
Juiste pH mede bepalend voor succes bietenteelt 2021 05-08-2020
Achterhaal oorzaak slapende bieten 30-07-2020
Blijf alert op schieters 29-07-2020
Bladschimmels gevonden in Friesland-klei 21-07-2020
Nieuws uit de bietenkliniek: er zijn weer blinkers waargenomen! 20-07-2020
Blijf alert op bladschimmels! 20-07-2020
Reduceer bodemplagen door keuze juiste groenbemester 20-07-2020
Voorkom schade door bietencysteaaltjes in 2021 20-07-2020

 1 2 3 Volgende >  Laatste »

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bewaaradvies vorst
Infectiewaarden stemphylium

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.