Publicaties Alle interessegebieden
Flyer: GewasBeschermingsBulletin 2021 - Aangepast advies bladluisbestrijding 09-04-2021
Kader: ‘Dàg, Onkruid 2021!’ 09-04-2021
Meer mechanische onkruidbestrijding in de toekomst 09-04-2021
Nieuwe schadedrempel bietenvlieg 09-04-2021
Gaatjes in bietenblad door insectenvraat 09-04-2021
Bladluiswaarschuwingsdienst 2020 23-03-2021
Bestrijding van ALS-tolerante en niet-ALS-tolerante onkruidbieten met diverse graanherbiciden 10-03-2021
Kader: Verwijder bronnen van vergelingsziekte 25-02-2021
Bieten zaaien vereist vakmanschap 25-02-2021
Kader: Muizenschade voorkomen 25-02-2021
Het rendement van de suikerbietenteelt 25-02-2021
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2021 25-02-2021
Onkruidbestrijding in het voorjaar tot opkomst van de bieten 25-02-2021
Goede bladschimmelbeheersing vraagt aandacht voor details 25-02-2021
Bladluiswaarschuwingsdienst beperkt schade door vergeling 25-02-2021
Onkruid- en aardappelopslagbestrijding in suikerbieten in 2020: Conviso Smart Systeem 15-02-2021
Biet resistent maken tegen vergelingsziekte 02-02-2021
Ziektedruk cercospora groter 27-01-2021
Resistent ras hard nodig in strijd tegen cercospora 30-12-2020
Voldoende keus in aanvullende rhizomanieresistentie 15-12-2020
Kader: Fungiciden in het pillenzaad 15-12-2020
Juiste rassenkeuze is sterk perceelsgebonden 15-12-2020
Strategie voor beheersing schade door bodemplagen 15-12-2020
Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Mild Yellowing Virus 14-12-2020
Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Chlorosis 14-12-2020
Effect van (mengsels van) groenbemesters op bietencyste- en vrijlevende aaltjes 08-12-2020
Een bewerkelijke grondbewerking 08-12-2020
Bladschimmelbeheersing in de toekomst: digitale tools en andere middelen 08-12-2020
Hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan oplossingen voor de huidige teeltuitdagingen en verhoging van de opbrengstzekerheid 08-12-2020
Kort nieuws: bietenvlieg en bietenkever 08-12-2020
Goede onkruidbestrijding: alleen mogelijk met maatwerk 08-12-2020
Beheersing van vergelingsziekte 08-12-2020
Kader: Wortelrot in beeld 15-10-2020
Rotte bieten beter niet bewaren 15-10-2020
Een bewuste grondbewerking legt de basis voor 2021 15-10-2020
Groeiverlies versus rooiverliezen 24-09-2020
Waar blijven ziekten en plagen na de oogst? 24-09-2020
Kader: Hou blinkers in het oog! 24-09-2020
Belangrijke teeltzaken voor seizoen 2021 24-09-2020
Kader: Doel bepaalt keuze groenbemester 22-06-2020
Achterhaal oorzaak van valplekken 22-06-2020
Productief loof tot aan de oogst 22-06-2020
IRS Jaarverslag 2019 29-05-2020
Juiste keuze van insecticiden in de strijd tegen vergelingsziekte 28-04-2020
Leerzame internationale kennisuitwisseling 28-04-2020
Bestrijding van zaadonkruiden na opkomst 28-04-2020
Pyrethroïden doen meer kwaad dan goed 21-04-2020
Monitoring van bladluizen en hun natuurlijke vijanden in suikerbieten in 2014 14-04-2020
Testing alternative insecticides and monitoring systems for the control of pygmy mangold beetles (Atomaria linearis) in sugar beet in 2019 14-04-2020
Monitoring of aphids in sugar beet fields and trial fields, a basic tool to understand virus yellow epidemics in the post neonic era 23-03-2020
Effectiveness of ALS‐herbicides registered for cereals to control ALS‐tolerant and ALS‐non‐tolerant weed beets 23-03-2020
Experiences with forced ventilation of sugar beet storage clamps in The Netherlands 23-03-2020
Integrated management of foliar diseases in sugar beet 23-03-2020
Beheersing van Cercospora beticola in suikerbieten 17-03-2020
Opspoelen en herkennen bodeminsecten 17-03-2020
De beheersing van bodeminsecten 17-03-2020
Herkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbieten 17-03-2020
Insectenbeheersing in de bietenteelt 17-03-2020
Driftreductie 03-03-2020
Combineer hulpmiddelen voor een succesvolle bladschimmelbeheersing 03-03-2020
Verspreiding van vergelingsziekte 03-03-2020
Beheersing begint bij insectenherkenning en gebruik natuurlijke vijanden 03-03-2020
Pyrethroïden verergeren vergelingsziekte 03-03-2020
Op zoek naar nieuwe oplossingen 02-03-2020
Voorkom overleving van vergelingsvirussen in de winter 02-03-2020
Met een schoon perceel beginnen 02-03-2020
Kader: Voorkom muizenschade 02-03-2020
Beheersing bodeminsecten in 2020 02-03-2020
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2020 02-03-2020
Voor ieder perceel is er een geschikt bietenras 12-12-2019
Rassenaanbod 2020 en toekomstige ontwikkelingen in resistenties 12-12-2019
Opties voor een succesvolle onkruidbestrijding 12-12-2019
7 tips voor een effectieve bladschimmelbeheersing 12-12-2019
Natuurlijke vijanden in de bietenteelt 12-12-2019
Nieuwsflitsen 2019 12-12-2019
Bladschimmel(s)weer in de hand 12-12-2019
(Extra)voeding voor de biet 12-12-2019
Beheersing van bietenkevers en springstaarten 12-12-2019
Beheersing van vergelingsziekte 12-12-2019
Kader: Gratis IRS-nieuwsbrief voor actuele teeltinformatie 09-12-2019
Terugblik op het eerste jaar zonder neonicotinoïden in bietenzaad 09-12-2019
Kader: Fungiciden in het pillenzaad 2019 09-12-2019
Voor ieder perceel een weloverwogen raskeuze nodig 09-12-2019
Kader: Applicatie helpt om inzicht te krijgen in oogstverliezen 14-10-2019
Gewasresten en tarragrond bron van ziekten en plagen 14-10-2019
Herken de diverse oorzaken van wortelrot 14-10-2019
Oorzaken geelverkleuring op een rij 02-09-2019
Houd aandacht voor de bodem tijdens de oogst 02-09-2019
Rooi op het juiste moment voor minimale tarra en bietverliezen 02-09-2019
Fungiciden in het pillenzaad van suikerbieten 16-08-2019
Kader: Applicatie voorspelt schade witte bietencysteaaltjes 24-06-2019
Informatieve innovatiedag over onkruidbeheersing 24-06-2019
Kader: Noteer het voorkomen van opvallend veel blinkers in Unitip! 24-06-2019
Voor een goede bladschimmelbeheersing gaat het om de kleine details 24-06-2019
Bietenteelt en klimaat 24-06-2019
Cercosporabeheersing in suikerbieten 21-06-2019
Bladschimmelbeheersing in suikerbieten 20-06-2019
IRS-Jaarverslag 2018 05-06-2019
Kader: Onkruidbeheersing gaat veranderen! Ervaar het op 28 mei te Valthermond 23-04-2019
Kader: 4 nieuwe projectleiders 23-04-2019
Tellen en herkennen van bladluizen om vergelingsziekte te beheersen 23-04-2019
Nieuwe bladluiswaarschuwingsdienst 15-04-2019
Opspoelen bodeminsecten en waardplantstatussen groene perzikluizen 15-04-2019
Herkenning bladluizen in suikerbieten 15-04-2019
Herkenning bodeminsecten verdient extra aandacht 16-03-2019
GewasBeschermingsBulletin 2019 01-03-2019
Zet aphanomyces een agronomische hak 01-03-2019
Vloeibare meststoffen onderzocht 01-03-2019
Juiste timing insectenbeheersing cruciaal voor hoge opbrengst 01-03-2019
Insecten eisen aandacht bietenteler 12-02-2019
Vooruitgang bietenrassen gaat gestaag door 11-12-2018
Opbrengstpotentie en gerealiseerde opbrengst is afhankelijk van perceel en teler 10-12-2018
Kader: Hoog aandeel pillenzaad met Force in de vroegbestelling 10-12-2018
Juiste rassenkeuze belangrijk uitgangspunt voor succesvolle bietenteelt 10-12-2018
Bladschimmelbeheersing-van advies tot uitvoering 07-12-2018
Hoe houden we onze akkers onkruidvrij 07-12-2018
Conviso Smart-een alternatief systeem voor onkruidbeheersing 07-12-2018
Digitale teeltadvisering suikerbieten 07-12-2018
Nieuw rassenaanbod en de verwachting voor komende jaren 07-12-2018
Actualiteiten SID 2018 07-12-2018
2018 ‐ Een bijzonder jaar-bijzondere diagnoses 07-12-2018
Beheersing van bladinsecten 07-12-2018
Aanpak bodeminsecten verandert vanaf 2019 07-12-2018
Gewasbescherming-volop extra uitdagingen 07-12-2018
Het najaar: nadenken over het bouwplan 15-10-2018
Speerpunten voor succesvol bieten bewaren 15-10-2018
Tip: leg percelen wortelrot vast in Unitip 03-09-2018
Kader: Rooivolgorde percelen suikerbieten 03-09-2018
Lessen van de onderzoeksresultaten van buitenlandse instituten 03-09-2018
Rooi biet- en bodemvriendelijk! 03-09-2018
Korting bij vroegbestelling bietenzaad 15-08-2018
Kader: Alternatieven bij een verbod op neonicotinoïden 25-06-2018
Kleine vlekjes, grote gevolgen 25-06-2018
Bekalk voor een goede opbrengst in 2019 25-06-2018
Herken rhizomanie aan haar symptomen! 25-06-2018
BeetLab geopend 25-06-2018
IRS Jaarverslag 2017 30-05-2018
Kader: Voorkom aardappelopslag 23-04-2018
Bestrijding insecten steeds grotere uitdaging 23-04-2018
Achterhaal de reden van plantwegval 23-04-2018
GewasBeschermingsBulletin 2018 06-03-2018
Kader: Waarnemingen/handelingen vastleggen 05-03-2018
Kader: Nieuw adres voor IRS diagnostiek 05-03-2018
Gevolgen natte winter voor bemesting 05-03-2018
Onkruidbestrijding: wat anders (doen) dan 2017 05-03-2018
Extra aandacht voor het overgebleven bietenzaad 05-03-2018
Rassen kruipen dicht bij elkaar 13-12-2017
Resistentie steeds belangrijker - Rassenkeuze bepalend voor succes bietenteelt 12-12-2017
Goed onderhoud zaaimachine loont 12-12-2017
Kader: Houd temperatuur in de bietenhoop in de gaten 12-12-2017
Kader: Nieuw bewaaradvies overgebleven bietenzaad 12-12-2017
Actualiteiten SID2017 08-12-2017
Diagnose en effect van wortelrot op de kwaliteit 08-12-2017
Wijzigingen rondom bietenzaad 08-12-2017
Rhizomanie: ontwikkelingen van het virus 08-12-2017
Onkruid(beheersing) vergaat niet 08-12-2017
Nieuw advies voor het bewaren van overgebleven suikerbietenzaad 08-12-2017
Leveren (vloeibare) meststoffen en groeibevorderaars bijdrage aan hogere suikeropbrengsten 08-12-2017
Lange campagne: anders oogsten en bewaren 08-12-2017
Insecticiden in het bietenzaad: alleen als het echt nodig is 08-12-2017
Effectieve bladschimmelbeheersing 08-12-2017
Effect van mengsels van groenbemesters op bietencysteaaltjes 08-12-2017
Aanbod aanvullend resistente rassen zet door in 2018 08-12-2017
Grote impact verbod neonicotinoïden 07-11-2017
Ontwikkeling van praktische methoden voor éénjarige bewaring van geprimed suikerbietenzaad 27-10-2017
Attent blijven voor succesvol lang bewaren 17-10-2017
Beheersing van rhizoctonia wortelrot in suikerbieten 17-10-2017
Bietenvlieg lijkt nieuw fenomeen in Nederland 12-09-2017
Bietvriendelijk rooien: vind het optimum 05-09-2017
Bepaal nu al de rooivolgorde van uw percelen 05-09-2017
Nieuwe rassen met extra resistentie 16-08-2017
Rhizomanie alleen met resistentie te tackelen 27-07-2017
Interactieve video: Wortelrot in beeld 17-07-2017
IRS Jaarverslag 2016 27-06-2017
Kom 31 augustus naar Westmaas voor de Praktijkdag suikerbieten! 27-06-2017
Goede bladschimmelbeheersing voorkomt opbrengstverlies 27-06-2017
Voorbereid op meer bieten bewaren? 27-06-2017
Resistente en tolerante rassen: noodzakelijk bij aanpak ziekten en plagen 27-06-2017
Aantasting door insecten is soms lastig te herkennen 18-04-2017
Naar een nog duurzamere onkruidbeheersing 18-04-2017
Een goede start is het halve werk 07-03-2017
Geef uw bietenperceel tijdig de nodige meststoffen 07-03-2017
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2017 07-03-2017
Stengelaaltjes: voorkomen is beter dan bestrijden 02-02-2017
Literature study on the host status of sugar beet for Pratylenchus species 12-01-2017
Vooruitgang bij aaltjesrassen 13-12-2016
Biodiversiteit en akkerleven: de gevolgen voor de bietenteelt 12-12-2016
Goede voorbereiding van bietenteelt is het halve werk 12-12-2016
Rassenkeuze 2017 12-12-2016
Actualiteiten SID2016 09-12-2016
Insecticideresistenties bij groene perzikbladluizen 09-12-2016
Gevolgen groter bietenareaal 09-12-2016
Spuittechniek en driftreductie 09-12-2016
Bladschimmelbeheersing 09-12-2016
Bestrijding van de bietenvlieg 09-12-2016
Rassen 2017 – Meervoudige resistentie in opmars 09-12-2016
Onkruidbeheersing volgens IPM 09-12-2016
Overvloedige neerslag tijdens groeiseizoen 09-12-2016
Bewaar bieten koel, droog en vorstvrij 24-10-2016
Een rotte biet? Bekijk hem goed! 17-10-2016
Herbicidenschade is te voorkomen 17-10-2016
Hoge invertwaarde duidt op vermijdbaar suikerverlies 17-10-2016
Film: impressie rooikwaliteit akkerbouwmiddag Wijnandsrade 22-09-2016
Rooi met weinig grondtarra en minimale beschadigingen 05-09-2016
Let op de symptomen van rhizomanie! 05-09-2016
Gewasbeschermingsmonitor verplicht voor telers 05-09-2016
Keus rhizomanierassen wordt groter 16-08-2016
Bietenteeltinfo op maat 28-06-2016
Kleine bladvlekjes kunnen grote gevolgen hebben 28-06-2016
Als het perceel niet regelmatig en groen is, wat is er dan aan de hand? 28-06-2016
IRS Jaarverslag 2015 26-05-2016
Belagers in bieten: hou ze in de gaten! 25-04-2016
Applicatie IRS-LIZ-Onkruidbeheersing online/Veel aardappelopslag verwacht 19-04-2016
Melde soms probleemonkruid 19-04-2016
Kom 2 juni naar Lelystad voor de Praktijkmiddag suikerbieten! 19-04-2016
Opkomst vertelt veel 19-04-2016
Onkruid in bieten: eerste slagen zijn daalders waard 21-03-2016
Het bodemschimmelschema - Vernieuwd schema, 2016 11-03-2016
GewasBeschermingsBulletin suikerbieten 2016 08-03-2016
Stikstofgebruiksnorm voor suikerbieten op zuidelijk zand (te) krap 08-03-2016
Leg met een secure grondbewerking de basis voor een goede start 08-03-2016
Vroeg zaaien: meer voors dan tegens 08-03-2016
Raseigenschappen nog specifieker 15-12-2015
Rassenkeuze begint met resistentie 14-12-2015
Goed onderhoud zaaimachine loont (2015) 14-12-2015
Actualiteiten 10-12-2015
Bietbeschadiging: gevaar voor ‘verborgen’ bewaarverliezen 10-12-2015
Bladschimmelbestrijding 10-12-2015
Onkruidbestrijding – spuittechniek 10-12-2015
Resistentie steeds belangrijker bij rassenkeuze 10-12-2015
Schieters: bedrijfsrisico? 10-12-2015
Teeltkosten – effectiviteit en verlaging 10-12-2015
Applicatie IRS-LIZ-Onkruidbeheersing 10-12-2015
Rhizomanie – beheersing en ontwikkeling resistentiedoorbrekende varianten 10-12-2015
Aaltjesbeheersing in de suikerbietenteelt 19-10-2015
Opletten bij de grondbewerking in het najaar betaalt zich terug! 19-10-2015
Wie goed bewaart, die heeft wat 19-10-2015
Rooi het beste perceel bieten als laatste 21-09-2015
Bietvriendelijk rooien loont 08-09-2015
Kalk goed voor bodem en bieten 08-09-2015
Laat je niet verrassen door rhizomanie 20-08-2015
Vroegbestelling suikerbietenzaad van start 29-07-2015
Grote bedreiging voor rendement suikerbietenteelt 30-06-2015
Werking bladschimmelwaarschuwingsdienst 30-06-2015
Schieters toekomstig onkruidprobleem 24-06-2015
IRS Jaarverslag 2014 04-06-2015
Insecten herkennen, minder bietenschade 27-05-2015
Bladluis en bietenvlieg: schadelijk of toch niet? 18-05-2015
Wees alert op voorjaarsproblemen 22-04-2015
Omstandigheden bepalen herbicidendoseringen 22-04-2015
Bieten bijbemesten na opkomst 14-04-2015
Granulaat niet altijd rendabel in biet en cichorei 23-03-2015
Zaaibed is een bepalende factor 10-03-2015
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2015 10-03-2015
Kleine aandachtspunten met grote gevolgen 10-03-2015
Stikstofbehoefte van bieten neemt niet toe 10-03-2015
Suikerbieten groeien slecht in zure grond 12-02-2015
Resistentie en financiële opbrengst bepalen rassenkeuze 16-12-2014
Kostbaar beschermjasje voor bietenzaad 16-12-2014
Kennis over levenscyclus bietenvlieg helpt bij beslissingen 16-12-2014
Eindelijk een nieuw rhizoctonia-ras 11-12-2014
Ziet u door de symptomen de oorzaak nog? 11-12-2014
Nieuw bij rassenkeuze: gecombineerde resistenties 11-12-2014
Duurzame ontwikkeling bietenteelt 11-12-2014
Biologie van stemphylium 11-12-2014
Bieten telen met hulp van natuurlijke vijanden 11-12-2014
Hoe en waarom invert in suikerbieten laag te houden 11-12-2014
Groenbemesters en ziekten en plagen 11-12-2014
Actualiteiten 11-12-2014
Bladschimmelbestrijding en resistentiemanagement 11-12-2014
Stikstofbijbemesting na overvloedige neerslag 11-12-2014
Perceelskeuze: houd rekening met ziekten en plagen 20-10-2014
Signalen voor nog beter rooiwerk 20-10-2014
Gerichte aandacht en inspanning voor bewaring suikerbieten loont 20-10-2014
Hoe lees ik mijn leveringsbon? 08-09-2014
PASSI: nieuw oogstsysteem voor proefvelden 08-09-2014
Herhalen en afronden - Bladschimmelbestrijding 08-09-2014
Waarnemen in suikerbieten 08-09-2014
Nieuwe generatie kopsystemen voorkomt te diep koppen 05-09-2014
Film: animatie koppen 04-09-2014
Betere suikerbietenrassen onderweg 21-08-2014
Vroeg herkennen van symptomen belangrijk Bestrijding stemphylium-bladvlekken in suikerbieten 30-06-2014
Herken de symptomen van rhizomanie 23-06-2014
Graan eraf, kalk erop 23-06-2014
Suikerbieten hebben veel water nodig 23-06-2014
Bladschimmelbestrijding: het draait om de details 23-06-2014
Kennis als gereedschap om schade te beperken; Bodemplagen zijn aanhoudend probleem in bietenteelt 22-05-2014
IRS jaarverslag 2013 22-05-2014
Evaluatie van mogelijkheden tot bestrijding van emelten in de bietenteelt in België en Nederland 23-04-2014
Houd uw bieten in de gaten; Schadelijke tijd wortelknobbelaaltjes breekt weer aan 21-04-2014
Invloed van het rooitijdstip op opbrengst en kwaliteit van rassen 16-04-2014
Houd invertgehalte laag voor een goede bietenkwaliteit 15-04-2014
IRS zet zich ook in voor cichorei 15-04-2014
Laat de bieten het verhaal vertellen 15-04-2014
Het geel bietencysteaaltje (Heterodera betae): resistentie en tolerantie van suikerbietrassen met verschillende genetische achtergronden 14-04-2014
Rekening houden met selectiviteit van insecticiden 14-04-2014
Invloed van diverse populaties van het witte bietencysteaaltje (Heterodera schachtii) op de vermeerdering en het wortelgewicht van suikerbieten 24-03-2014
Later zaaien voorkomt emeltschade 21-03-2014
Bodemplagenschema 13-03-2014
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2014 05-03-2014
Vroege zaai voor hoge opbrengst met aanvaardbare risico's 04-03-2014
Laat muizen het bietenzaad niet opvreten 04-03-2014
Voorkom schade door slakken 04-03-2014
Veertig jaar IRS informatie 04-03-2014
Meldesoorten vergen soms extra aandacht 04-03-2014
Bietenkwaliteit, genoeg kansen voor de toekomst! 04-03-2014
Voorkom te lage pH en boriumgebrek 27-02-2014
Voorkom schade door aaltjes in bietenteelt 15-02-2014
Beheersing van bietenvlieg, het belang van waarnemen 22-01-2014
Onderzoek naar de werking van verschillende insecticiden op de groene perzikbladluis en vergelingsziekte (BMYV), in Nederland in 2013 06-01-2014
Goed onderhoud leidt tot regelmatig gewas 21-12-2013
Long-term storage of sugar beet in North-West Europe 20-12-2013
Analyse van bieten en bietenzaad: uitontwikkeld of kansen voor verbetering? 19-12-2013
Afdeksystemen voor bietenhopen: New winter fashion 19-12-2013
Bietenkwaliteit bepalen(d) voor een duurzame keten 19-12-2013
Achtergrondinformatie bij tips in Cosun Magazine 2013 16-12-2013
Rassen voor 2014: hogere opbrengst en meer resistenties 13-12-2013
Niet alle insecten zijn na opkomst te bestrijden 13-12-2013
Gebruik beschikbare kennis voor beste IPM-strategie 13-12-2013
Vliesdoek nut en noodzaak 12-12-2013
Nieuws uit het rassenonderzoek 2013 12-12-2013
Stemphylium hoe pakken we het aan? 12-12-2013
presentatie: Kleine aandachtspunten met grote gevolgen 12-12-2013
Daarom kunnen we niet zonder speciaal pillenzaad 12-12-2013
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2013 12-12-2013
Vroeg zaaien in 2013: verstandig of niet? 12-12-2013
Resistente melganzevoet: een probleemonkruid? 12-12-2013
Gevolgen nieuwe WG’s voor herbiciden 12-12-2013
Advisering belangrijk bij geïntegreerde bietenteelt 12-12-2013
Klaar voor 2017 en later? 12-12-2013
Aaltjesresistent ras maakt inhaalslag 10-12-2013
Bieten bewaren: een koud kunstje 21-10-2013
Veranderingen door verplicht geïntegreerde gewasbescherming 21-10-2013
Kwaliteit bij de grondbewerking in het najaar betaalt zich terug! 21-10-2013
Weetjes voor het bewaren van suikerbieten 24-09-2013
Tips voor rooien met maximaal rendement 24-09-2013
Een gele plant, plek, strook of een geel perceel: wat is het verschil 24-09-2013
Perceel huren voor bietenteelt? Let dan op! 24-09-2013
Herken wortelrot in het veld 21-09-2013
Hoge opbrengsten in bieten door gerichte aanpak van plagen 08-07-2013
Late bemesting van bieten kan zinvol zijn 18-06-2013
Haal rendement uit de groenbemester 18-06-2013
Ze veroorzaken miljoenen euro's aan schade 18-06-2013
Geïntegreerd bieten telen: kijken, denken, doen 18-06-2013
IRS Jaarverslag 2012 03-05-2013
Met de juiste diagnose een geintegreerde aanpak van ziekten en plagen 09-04-2013
Schadedrempels dragen bij aan financieel rendement bietenteelt 09-04-2013
Laat onkruidbieten niet staan! 09-04-2013
Nieuwe wettelijke gebruiksvoorschriften voor herbiciden 09-04-2013
Melganzevoet is soms lastig te bestrijden 09-04-2013
De winst is te halen aan het begin van het seizoen 23-03-2013
Achtergrondinformatie bij Gewasbeschermingsupdate 2013 26-02-2013
De basis voor een goede start 26-02-2013
Compost en kalk: een stimulans voor de gezondheid van bieten 26-02-2013
Maak de juiste keuze bij de bestrijding van aaltjes 26-02-2013
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2013 26-02-2013
Onderzoek aan Stemphylium spp. de veroorzaker van de gele vlekjes in suikerbiet in 2012 25-02-2013
Loof ziet geel en zwart 18-02-2013
De werking van verschillende insecticiden op de groene perzikbladluis (overbrenger van het vergelingsvirus) in Nederland in 2012 20-12-2012
Onderzoek naar het gebruik van diverse chemische en biologische manieren om emelten te bestrijden in suikerbieten 19-12-2012
Poster over perfect onderhoud en afstelling mechanische precisiezaaimachine 18-12-2012
Juiste rassenkeuze voorkomt tegenvallende oogst 18-12-2012
Problemen in 2012? Voorkom ze in 2013 18-12-2012
Met nieuwe rassen meer verdienen 14-12-2012
Rassenkeuze: op ieder potje past een deksel 10-12-2012
Resistentie tegen de AYPR-variant van het rhizomanievirus 10-12-2012
Stemphylium: diagnose, schade en beheersing 10-12-2012
Realisatie van een geïntegreerde gewasbescherming suikerbieten 10-12-2012
Hulpmiddelen voor aanpakken van ziekten en plagen 10-12-2012
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2012 10-12-2012
Trichodoriden: maatregelen om schade te beperken 10-12-2012
Bemesting deel II: Herkennen en bestrijden gebreksziekten (Mg, K, B, Mn, Na) 10-12-2012
Bemesting deel I: Klopt de stikstofbemestingsformule nog? / Voor- en nadelen kalk- en calciummeststoffen 10-12-2012
Schadedrempel en vermeerdering van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) bij partieel resistente rassen 03-12-2012
Gevolgen van nieuwe Europese gewasbeschermingsregels op de Nederlandse suikerbietenteelt 12-11-2012
Bietenteeltadvies hier! 23-10-2012
Afdeksystemen voor vorstvrij, koel en droog bewaren 23-10-2012
Bieten op het juiste moment rooien 23-10-2012
Stikstofonderzoek 2010 en 2011 17-10-2012
Nieuwe hulpmiddelen tegen rooiverliezen 15-09-2012
Geef suikerbieten de ruimte 11-09-2012
Bietenpercelen 2013 nu bekalken! 11-09-2012
Héle biet, géén groen (1), Precies koppen 11-09-2012
Héle biet, géén groen (2), Alle bieten helemaal oogsten 11-09-2012
Film: Instructie App oogstverliezen en puntmaatje 06-09-2012
Werken aan volledig geïntegreerde gewasbescherming 30-07-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten 21-06-2012
Inspelen op de ontwikkelingen op het perceel: rhizomanie 19-06-2012
Interactie tussen diverse aaltjessoorten en Verticillium in suikerbieten 19-06-2012
Een schieter: 4.500 zaden! 19-06-2012
Kaders: CZAV-dag en nieuwe website 19-06-2012
Timing is cruciaal! 19-06-2012
IRS Jaarverslag 2011 18-06-2012
Elke afwijkende biet is het bekijken waard 16-06-2012
De teelt van suikerbieten voor vergisting 23-05-2012
Gebruik schadedrempels bij inzet van insecticiden 05-04-2012
Onkruidbieten schadelijk voor de bietenteelt 05-04-2012
Bemesten in groeiseizoen ook mogelijk 05-04-2012
De bietenkliniek 05-04-2012
Klein onkruid gevoeligst voor herbiciden 05-04-2012
Verspreiding van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) en gele bietencysteaaltjes (Heterodera betae) in Nederland 04-04-2012
Aaltjes versterken verticillium 03-03-2012
Zaai suikerbieten op tijd 16-02-2012
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2012 16-02-2012
Met gerichte aandacht een goed resultaat 16-02-2012
Nmin goed hulpmiddel voor juiste advies 16-02-2012
Bietenopbrengst blijft achter bij lage pH 16-02-2012
De biet die past 24-12-2011
Twee aaltjes in een klap 24-12-2011
Rassenkeuze: resistentie staat voorop 21-12-2011
Nieuwe adviezen voor aanpak geel bietencysteaaltje 21-12-2011
Let op de temperatuur in de hoop 21-12-2011
De suikerbiet, een bron van duurzame energie 21-12-2011
Vijf nieuwe bietenrassen 13-12-2011
Bewaring, onderzoeksresultaten en ontwikkelingen 08-12-2011
Rhizomanie, opnieuw een bedreiging! 08-12-2011
Effect van groenbemesters en bietencysteaaltjesresistente rassen op schade en vermeerdering van het geel bietencysteaaltje 08-12-2011
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2011 08-12-2011
Rassenkeuze: opbrengstzekerheid staat voorop 08-12-2011
Herkennen van stengelaaltjes in bieten en het beperken van schade 08-12-2011
Duurzame bietenteelt, waar gaat het naar toe? 08-12-2011
Sociale media, wat doen we ermee? 08-12-2011
De Energieboerderij - samenvatting eindrapportage 01-12-2011
De Energieboerderij - eindrapportage 01-12-2011
Duurzaamheid teelt van suikerbieten voor covergisting 29-11-2011
Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting 29-11-2011
Onderzoek verbetering rendement suikerbieten 14-11-2011
Resistentie rhizomanie lijkt doorbroken 12-11-2011
Onderzoek naar de invloed van stikstof op bladvlekkenziekten 10-11-2011
Film: rhizomanie in suikerbieten, hoe onderzoeken we dat? 26-10-2011
Temperatuur in de hoop belangrijk voor succesvolle bewaring 20-10-2011
Wanneer rooien? 20-10-2011
Een laag suikergehalte 20-10-2011
Trainen voor nog betere rooikwaliteit 20-10-2011
Hervorming suikermarkt heeft bewustzijn vergroot 15-10-2011
Niet alle rot is rhizoctonia 20-09-2011
Rooitips voor een topoogst 12-09-2011
Kalk goed voor biet en bodemstructuur 12-09-2011
Ieder jaar zijn er telers verrast door bietencysteaaltjes 12-09-2011
Perfecte oogstkwaliteit - de machinist maakt een wereld van verschil 30-08-2011
Opbrengstverwachting belangrijker 16-06-2011
Bladschimmelbestrijding: juiste moment betaalt het best! 16-06-2011
Speciaal pillenzaad beschermt bieten niet het hele seizoen 16-06-2011
Cursus Herkennen en tellen van bladluizen in suikerbieten 09-06-2011
Onderzoek naar effect van bietenrassen en gebruik van granulaat op aantasting van suikerbieten door het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci in 2006 18-05-2011
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2010 04-05-2011
IRS Jaarverslag 2010 04-05-2011
15 ton suiker is haalbaar 19-04-2011
Controleer regelmatig de opkomst 08-04-2011
Onkruid kost opbrengst 08-04-2011
Het signaal staat op geel 08-04-2011
Rassenproef aanleggen met Ankie Laanen 01-04-2011
Verschil in bewaarverliezen bij rooiers Beet Europe 2010 17-02-2011
GewasbeschermingsUpdate suikerbieten 2011 17-02-2011
Vroeg zaaien: hoogste opbrengst 17-02-2011
Bemesting van suikerbieten blijft vragen oproepen 17-02-2011
Een gelijkmatig en homogeen gewas: daar is wat aan te doen 17-02-2011
Heb ik speciaal pillenzaad nodig? 23-12-2010
Bijzonderheden uit de bietenkliniek 23-12-2010
Rassenkeuze: resistentie staat voorop 23-12-2010
Opmerkelijke problemen en ziekten en plagen 09-12-2010
Rhizoctonia vroege en late aantasting 09-12-2010
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2010 09-12-2010
SUSY kosteneffectiviteit in de onkruidbestrijding 09-12-2010
Rassenkeuze, schieters en resistentieniveau 09-12-2010
Bieten bewaren (g)een koud kunstje 09-12-2010
Opname van nutriënten door het gewas 09-12-2010
Zeven nieuwe bietenrassen; Juiste rassenkeus leidt tot hoogste opbrengst 07-12-2010
Beet Europe 2010 geslaagd; trends en test bietenrooiers 18-11-2010
Lang bewaren van suikerbieten vereist aandacht 18-11-2010
'Capaciteit moet blijven stijgen' 08-10-2010
Suikerverliezen beperken - Een goede bewaring van bieten begint bij de oogst 08-10-2010
Bieten bewaren: vorstvrij, koel en droog 07-10-2010
Lessen van SUSY - Grondbewerking in het najaar: kwaliteit gaat voor capaciteit! 07-10-2010
Mis niets van Beet Europe! 02-09-2010
Europees onderzoek toont grote verschillen in bewaarverliezen 02-09-2010
Telers met hogere suikeropbrengsten hebben geen hogere kosten 02-09-2010
Film: Rooidemonstratie suikerbieten 1999 01-09-2010
Film: Promofilm Beet Europe 01-09-2010
Film: Rooidemonstratie suikerbieten 1995 01-09-2010
Oogst wat gegroeid is! 28-08-2010
Film: Schieters en onkruidbieten in suikerbieten 22-07-2010
Monsters kunnen vanaf nu worden genomen 22-07-2010
Voorkom eileg van langpootmug 22-07-2010
Tijd voor bekalken! 22-07-2010
Niet verwijderde schieters: onkruidprobleem van de toekomst 22-07-2010
Bestrijd bladschimmels bij de eerste symptomen! 22-07-2010
Film: van biet tot gehalte 06-07-2010
Suikerbiet: topper voor het leveren van bio-energie! 10-06-2010
Herken en erken de zwakte van uw perceel 10-06-2010
IRS Jaarverslag 2009 18-05-2010
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2009 18-05-2010
Lastige onkruiden; Bestrijding van kamille en hondspeterselie in suikerbieten 01-05-2010
Bestrijd onkruidbieten 23-04-2010
Oppassen met mechanische onkruidbestrijding op rhizoctoniapercelen 23-04-2010
Quiz ‘Welke schade hoort bij welk insect?’ 23-04-2010
Bladschimmelbestrijding suikerbieten 01-04-2010
Bietenland ploegen, cultivateren of spitten? 29-03-2010
Bodemherbicide vooral bij probleemonkruid 29-03-2010
Zaaien: met een goede uitvoering is veel te verdienen 29-03-2010
Resistente of tolerante rassen? 29-03-2010
Gewasbeschermingsupdate 2010 29-03-2010
Film: Analyse van gepilleerd bietenzaad 23-03-2010
Onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009 22-03-2010
Geef belagers geen kans 16-03-2010
Precisiezaai: alles komt nauw 29-01-2010
Aaltjes beheersen? Een granulaat is financieel zelden interessant 29-01-2010
Ziekten en plagen in beeld 29-01-2010
Geelverkleuring meestal geen stikstofgebrek! 29-01-2010
Biomassaproductie en nutriëntenafvoer door suikerbietenwortel en -loof 19-01-2010
Pak alle mogelijkheden aan voor het beste resultaat! 18-12-2009
Nieuwe rassen weer beter 18-12-2009
Witte bietencysteaaltjes aanpakken! 09-12-2009
Een hogere opbrengst, toeval of maakbaar? 09-12-2009
Preventieve aanpak emelten 09-12-2009
Vele kleuren geel in bieten 09-12-2009
Hebben bieten meer stikstof nodig? 09-12-2009
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2009 09-12-2009
Rhizoctoniaschade voorkomen 09-12-2009
Rassenkeuze wat zijn de afwegingen? 09-12-2009
Speciaal pillenzaad en toch een bespuiting? 09-12-2009
Twee nieuwe bietenrassen 08-12-2009
Samen naar perfecte oogstkwaliteit - Geslaagde praktijktraining voor rooiermachinisten 13-11-2009
Praktijkdag ‘Suikerbieten en Energieboerderij’ op Vredepeel: nuttig en leerzaam 13-11-2009
Bieten zeer geschikt voor energieproductie 13-11-2009
Film: Haal meer uit banden 27-10-2009
Bieten op tijd rooien en koel en vorstvrij bewaren 05-10-2009
Oogsten wat gegroeid is 05-10-2009
Vorstwaarschuwingsdienst campagne 2009 05-10-2009
Lessen van SUSY 01-09-2009
Oorzaak gele necrose bekend 01-09-2009
Spaar de (onder)grond bij de bietenoogst met bunkerrooiers 01-09-2009
Praktijkdag suikerbieten en cichorei te Valthermond 17-07-2009
Bestrijd bladschimmels bij de eerste vlekjes! 17-07-2009
Haal het beste uit groenbemesters 17-07-2009
Bemesters vellen aaltjes 09-06-2009
Beperk de vermeerdering van het geel bietencysteaaltje 09-06-2009
Gegevens suikerbietenteelt nu online! 09-06-2009
Wees alert op bladschimmels 09-06-2009
Telers enthousiast over Best Practices 09-06-2009
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2008 18-05-2009
IRS Jaarverslag 2008 18-05-2009
Welke sporenelementen verdienen aandacht bij de bemesting van suikerbieten? 17-04-2009
IRS diagnostiek: de bietenkliniek in beeld 17-04-2009
Aandachtspunten bij de onkruidbestrijding 17-04-2009
De invloed van een zwavelbemesting op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten 14-04-2009
Waardplantrelaties geel bietencysteaaltjes voor groenbemesters 01-04-2009
Gescheurde bieten in campagne 2008 30-03-2009
Lessen van SUSY - Zaaibedbereiding en zaaien 16-03-2009
Vlotte start van de bieten is basis voor optimale opbrengst 16-03-2009
Gewasbeschermingsupdate 2009 16-03-2009
Wees kritisch bij de bemesting van suikerbieten 06-02-2009
Lessen van SUSY 06-02-2009
Vooruitblik 2009: voorkom ziekten en plagen 19-12-2008
Rassenkeuze suikerbieten: basis voor een geslaagde teelt 19-12-2008
Onkruidbestrijdingsonderzoek 2008 18-12-2008
Rassenkeuze 2009 12-12-2008
Gele necrose 12-12-2008
Verbetering rendement suikerbietenteelt 12-12-2008
Vroege zaai en schieters 12-12-2008
Langdurige bewaring 12-12-2008
Bladschimmels 12-12-2008
Diagnostiek 12-12-2008
Bemesting 12-12-2008
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2008 12-12-2008
Grond is uw kapitaal 12-12-2008
Onkruidbestrijding 12-12-2008
Vijf nieuwe bietenrassen 02-12-2008
Suikerbieten het middelpunt op geslaagde praktijkdag Valthermond! 14-11-2008
Zorg goed voor het bietenperceel van volgend jaar 14-11-2008
Hoe resistent is mijn witte bietencysteaaltjesresistent ras? 14-11-2008
Groenbemesters na maïs bevorderen ziekten en plagen van bieten 05-10-2008
Bieten op tijd aan de hoop voor late levering 05-10-2008
Pak de verborgen oogstkosten aan 05-10-2008
Bewaar suikerbieten vorstvrij 05-10-2008
Handige tips voor bewaring 02-10-2008
Goed koppen loont 29-08-2008
Werken aan een hogere suikeropbrengst 29-08-2008
Energie- en broeikasgasbalans voor enkele opties van energieproductie uit suikerbiet en bietenblad 01-08-2008
‘Van collega’s kun je veel leren’ 18-07-2008
Kruisbloemige groenbemesters verhogen bodemvruchtbaarheid en verminderen ziekten en plagen 18-07-2008
Verwijder schieters op tijd 18-07-2008
Gele bieten kosten suikeropbrengst 18-07-2008
Bieten bewaren voor late levering is het overwegen waard 10-06-2008
Extra opbrengst bij beregenen 10-06-2008
Bestrijd bladschimmels bij de eerste vlekjes! 10-06-2008
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2007 27-05-2008
IRS Jaarverslag 2007 26-05-2008
Effecten van rooitijdstippen en bewaarperiode op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten 15-05-2008
Langdurige bewaring van suikerbieten voor vergisting 15-05-2008
Juiste moment cruciaal bij bladschimmels 18-04-2008
Houd onkruidbieten in de hand! 18-04-2008
Achterhaal oorzaak slecht groeiende bieten 18-04-2008
Controleer regelmatig de opkomst 18-04-2008
Wisselende resultaten onkruidbestrijding in 2007 29-02-2008
Wat mag ik van pillenzaad verwachten? 29-02-2008
Waarop letten bij het zaaien 29-02-2008
GewasbeschermingsUpdate 2008 29-02-2008
IRS presentatie 18-02-2008
Geef de bodem ruimte voor lucht en water 25-01-2008
Stikstof nodig voor snelle beginontwikkeling 25-01-2008
Luchtfoto’s maken de probleemplaatsen op het perceel inzichtelijk 25-01-2008
Uitbreiding studiegroepen Best Practices 25-01-2008
3 x 15 is mogelijk 07-01-2008
Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2007 18-12-2007
Weer een bijzonder jaar 14-12-2007
Welk ras geeft het hoogste rendement? 14-12-2007
Rassenkeuze 2008 10-12-2007
Onkruidbestrijding 10-12-2007
Ziekten en plagen 10-12-2007
Bladschimmels 10-12-2007
Koppen/rooien/bewaring 10-12-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 10-12-2007
Bodem onder goede opbrengsten 10-12-2007
Bemesting 10-12-2007
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2007 10-12-2007
Vier nieuwe rassen 27-11-2007
Bieten goed bewaren vraagt extra aandacht 16-11-2007
Spaar de ondergrond 16-11-2007
Praktijkdag rendementsverbetering suikerbieten groot succes! 16-11-2007
Bewaar suikerbieten koel en vorstvrij 05-10-2007
‘Ik heb geen last van bietencysteaaltjes’ 05-10-2007
Beoordelen en verbeteren kwaliteit rooiwerk 05-10-2007
Zaaibedbereiding op klei begint in het najaar! 31-08-2007
Te diep koppen kost geld 31-08-2007
Bladschimmels vragen langer en meer aandacht 20-07-2007
SUMO berekent invloed weer op opbrengstprognose 20-07-2007
Conclusie IRS-themamiddag: Bietenteelt heeft toekomst! 20-07-2007
Groenbemester? Vroeg zaaien is het beste! 20-07-2007
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2006 26-06-2007
IRS Jaarverslag 2006 25-06-2007
Slecht groeiende bieten hebben meestal een aantoonbare oorzaak 15-06-2007
Verwijder schieters op tijd! 15-06-2007
Susy legt de vinger op de zere plek 15-06-2007
Project verbetering rendement suikerbietenteelt 07-06-2007
Suikerbieten - nieuwe grenzen in opbrengsten 07-06-2007
Bieten overzaaien loont zelden 26-04-2007
Bladschimmels - wees op het juiste moment alert 26-04-2007
Zorg voor een onkruidvrij bietenperceel 26-04-2007
Vroeg zaaien geeft hoogste financiële opbrengst 02-03-2007
GewasbeschermingsUpdate suikerbieten 2007 02-03-2007
Het effect van een niet-kerende hoofdgrondbewerking op de opbrengst en interne kwaliteit van suikerbieten 31-01-2007
Onderzoek naar mogelijke verschillen in stikstofbehoefte tussen suikerbietenrassen 31-01-2007
Nieuwe gebruiksnormen geen belemmering voor suikerbieten 25-01-2007
Maximale suikeropbrengst vraagt veel aandacht! 25-01-2007
Een bijzonder jaar; bijzondere problemen 15-12-2006
Zeven nieuwe rassen voor teeltseizoen 2007 15-12-2006
Verbetering rendement suikerbietenteelt 08-12-2006
Project 'Geïntegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten' 08-12-2006
Vroeg zaaien en optimale zaaiafstand 08-12-2006
Inzendingen diagnostiek 2006 08-12-2006
Werking kalk- en calciummeststoffen 08-12-2006
Actualiteiten 08-12-2006
Rassenkeuze 08-12-2006
Voor elk perceel is het juiste ras beschikbaar 05-12-2006
Kies voor opbrengstzekerheid! 10-11-2006
Teeltkosten kunnen 20 procent lager 10-11-2006
Verkeerde afstelling rooier kan 100 euro per hectare kosten 29-09-2006
Bewaar bieten vorstvrij 29-09-2006
Bieten bewaren is geen kleinigheid 29-09-2006
Bladschimmels in suikerbieten 12-09-2006
Actualiteiten 12-09-2006
Project ‘Geïntegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten’ 05-09-2006
Nieuw kopadvies voor suikerbieten 05-09-2006
Aandachtspunten bij de bewaring van suikerbieten 05-09-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel ‘Beperkte grondbewerking spaart structuur en geld’ 25-08-2006
'Wel kop en geen groen' levert geld op 25-08-2006
Leg nu de basis voor de opbrengst van volgend(e) seizoen(en) 25-08-2006
Beperkte grondbewerking spaart structuur en geld 25-08-2006
Geef late onkruiden en schieters geen kans 07-07-2006
Groenbemesters houden de bodem gezond 07-07-2006
Bladschimmelbestrijding vaak noodzakelijk voor rendabele teelt 07-07-2006
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2005 22-06-2006
IRS Jaarverslag 2005 22-06-2006
Op zoek naar de werkelijke oorzaak van geelverkleuring 01-06-2006
Suikeropbrengst móet omhoog 01-06-2006
Probleemonkruiden hoeven geen probleem te zijn 07-04-2006
IRS-site helpt bij teeltbeslissingen 07-04-2006
Vlotte begingroei maakt bieten weerbaar 07-04-2006
Onderzoek biologische onkruidbestrijding in suikerbieten 2005 30-03-2006
Technische richtlijnen ter preventie van schadelijke bodemverdichting 08-03-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel: ‘Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld!’ 03-03-2006
Gewasbescherming in 2006 03-03-2006
Zaai op tijd in een goed zaaibed 03-03-2006
Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld 03-03-2006
Precisiezaaimachine vergt onderhoud 27-01-2006
Bemestingskosten kunnen nog verder omlaag 27-01-2006
Onderzoek bestrijding mangaangebrek bij suikerbieten (2000 tot en met 2004) 16-01-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel: ‘Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien’ 16-12-2005
Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien 16-12-2005
Ziekten, plagen en onkruiden 2005; een blik op 2006 16-12-2005
Kies rassen met hoog suikergehalte 16-12-2005
Trichodorideaaltjes: beheersbaar? 14-12-2005
Rassenlijst 2006 en Rassenonderzoek 14-12-2005
Gaucho of Cruiser in pillenzaad 14-12-2005
Monitoring en beheersing bietencysteaaltjes 14-12-2005
Rhizoctonia beheersbaar? 14-12-2005
Teeltmonitoring voor verbetering rendement 14-12-2005
Bekalking en het nieuwe mestbeleid 14-12-2005
Actualiteiten 14-12-2005
Rassenlijst 2006: vier nieuwe rassen 29-11-2005
Teeltregistratie geeft inzicht in trends suikerbietenteelt 09-09-2005
Minder suikerverlies door zorgvuldig rooien en bewaren 09-09-2005
(Langdurige) bewaring van suikerbieten 01-09-2005
Verlagen oogstkosten door betere benutting machines 01-09-2005
De hervormingen van de EU marktordening voor suiker; de stand van zaken 01-09-2005
Nederlandse bietenteelt … waar liggen kansen 01-09-2005
Internationaal bietencongres in Nederland groot succes 31-08-2005
Lagere rooikosten bij betere benutting van rooiers en kippers 31-08-2005
Achtergrondinformatie bij het artikel: Lagere rooikosten bij betere benutting rooiers en kippers 19-08-2005
Bladschimmels op tijd bestrijden 12-07-2005
Groenbemesters tegen bietencysteaaltjes en rhizoctonia 12-07-2005
Het hoe en waarom van schieters in de bietenteelt 12-07-2005
Identificatie van de voornaamste bladluissoorten in suikerbieten 16-06-2005
Cercosporawaarschuwingsdienst 2004 02-06-2005
IRS Jaarverslag 2004 01-06-2005
Just-in-time-overdracht gewasbeschermingskennis in de suikerbietenteelt 27-04-2005
Teelttechniek en campagneverlenging 07-04-2005
Betakwik ‘onkruidherkenning’: een handig hulpmiddel! 07-04-2005
Rhizoctonia is niet opgelost met rassenkeuze 07-04-2005
Groeiproblemen in de bieten? 07-04-2005
Ken uw perceel grondig! 10-03-2005
Gewasbescherming in 2005 10-03-2005
Diagnostiek 01-02-2005
Rassen en N-bemesting 01-02-2005
Kalkbemesting 01-02-2005
Bietenteelt na 2006 01-02-2005
Betakwik en andere on line-toepassingen 01-02-2005
Gewasbescherming 01-02-2005
Van cercosporawaarschuwingsdienst naar bladschimmelwaarschuwingsdienst 01-02-2005
Centium en aardappelopslag 01-02-2005
Beheersing rhizoctonia 01-02-2005
Gele necrose 01-02-2005
Ervaringen bietencysteaaltjesresistente rassen 01-02-2005
Praktische tips voor een voorspoedige start van het bietengewas 28-01-2005
Optimale stikstofvoorziening van suikerbieten niet in gevaar 28-01-2005
Scherpe controle op zaadbescherming pillenzaad 28-01-2005
Geef de bodem voldoende zuurstof 27-01-2005
Waardevolle nieuwe rassen op rassenlijst 17-12-2004
Weinig problemen bij overgang van C- naar D-zaad 17-12-2004
Bietenpulp is een volwaardig veevoer 17-12-2004
Schieters in 2004 08-12-2004
Rassenonderzoek 2004 en rassenkeuze 2005 08-12-2004
Evaluatie omschakeling van C- naar D-zaad 08-12-2004
Zestien nieuwe suikerbietenrassen 07-12-2004
Ziekten en plagen in 2004 30-09-2004
Benut de rooicapaciteit en spaar de bodemstructuur 30-09-2004
Invloed dagelijkse inzet en werkbreedte rooimachine op campagneprestatie (ha/jaar) bij het rooien van suikerbieten 23-09-2004
Overleg teler en loonwerker basis voor goed rooiwerk 27-08-2004
Rentabiliteit van de bietenteelt vereiste goede bietkwaliteit 27-08-2004
Niet al het geel is gele necrose! 27-08-2004
Bladschimmels nader belicht 05-07-2004
Groenbemesters maken bodem gezonder 05-07-2004
Bietenpulp in diervoeders 2003 Bietenpulp en methaanproductie in de pens 01-07-2004
Bietenpulp in diervoeders 2003 Bietenperspulp in de voeding van rundvee 01-07-2004
Teeltonderzoek 2003 Diagnostiek 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Effecten grondbewerking 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Kalkbemesting 01-07-2004
Het bietenjaar 2003 01-07-2004
Bietenpulp in diervoeders 2003 Toepasbaarheid van bietenpulp in ad libitum-dieten voor zeugen 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in het bietengewas 01-07-2004
Nematoden 2003 Beheersing van aaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2004
Nematoden 2003 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2004
Mechanisatie 2003 Oogsttechnieken 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Variatie in kwaliteitseigenschappen tussen uiteenlopende rassen 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Meststoffenonderzoek 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Verzaaibaarheid 01-07-2004
Conservering van coproducten 2003 Mycotoxinen van Penicillium roqueforti in bietenperspulpkuilen 01-07-2004
Vinasse 2003 Volarisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in grond 01-07-2004
Waarschuwingsdiensten 2003 Cercosporawaarschuwingsdienst 01-07-2004
Bladvlekkenziekten 2003 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2004
Bodemgebonden schimmelziekten 2003 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2004
Bodemgebonden schimmelziekten 2003 Detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2004
Schimmels 2003 Chemische bestrijding van bladschimmels 01-07-2004
Virusziekten 2003 Resistentiekarakteristiek en mogelijke resistentiedoorbraak van rhizomanieresistente rassen 01-07-2004
Virusziekten 2003 Onderzoek naar de oorzaak van gele necrose 01-07-2004
Mechanisatie 2003 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2004
Teeltonderzoek 2003 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2004
Groeiverloop 2003 Opbrengstprognose 01-07-2004
Onkruidbestrijding 2003 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Sporenelementen 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Stikstofbehoefte rassen 01-07-2004
Zaad- en kiemplantbescherming 2003 Diagnostiek en beheersing van bodemschimmels 01-07-2004
Zaad- en kiemplantbescherming 2003 Beperking schade bodeminsecten 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2004
Rassenonderzoek 2003 Cultuur- en gebruikswaarde 01-07-2004
Kennisoverdracht 2003 01-07-2004
IRS Jaarverslag 2003 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2004
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2003 Voederwaarde en kwaliteit van coproducten 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2004
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2003 Samenstelling van Betacal 01-07-2004
ICT in suikerbietenonderzoek en voorlichting 01-07-2004
Ook bieten verdienen het hele seizoen aandacht 25-06-2004
Voorkom of bestrijd gebrek aan sporenelementen 25-06-2004
Bestrijd opslag van knol- en wortelgewassen 25-06-2004
Uitgekiende herbicidenkeuze levert geld op! 07-05-2004
Groei van bieten goed te volgen met computer 07-05-2004
www.irs.nl meer, makkelijker en nog beter 07-05-2004
Duurzame ontwikkeling verankert in de teelt van suikerbieten 11-02-2004
Gewasbescherming in 2004 01-02-2004
Granulaten in de bieten: noodzakelijk? 01-02-2004
Bemesting van suikerbieten blijft aandacht vragen 01-02-2004
Ziekten in perceel sturen rassenkeus 02-12-2003
Bieten rooien als aardappelen 01-12-2003
Onderhoud zaaimachines belangrijk 01-12-2003
Resistente rassen rukken op 01-12-2003
23-10-2003
Beperk schade met goede structuur 07-10-2003
Rekenmodel SUMO voorspelt opbrengst en kwaliteit 12-09-2003
Bieten rooien: reduceer tarra, maar let ook op beschadiging 01-09-2003
Bespaar kosten met goede bietenopslag 01-09-2003
2003 geeft problemen 01-09-2003
Een blik op wortelbrand en slecht groeiende bieten 01-09-2003
Onbekende onkruiden duiken op 07-08-2003
Probleem met gele necrose breidt zich uit 07-08-2003
Grote schoonmaak van de bouwvoor 15-07-2003
Schieters: een gevaar voor de toekomst van de bietenteelt 07-07-2003
Tijdig cercospora bestrijden vermindert opbrengstverlies 07-07-2003
Cercosporawaarschuwingsdienst in 2003 actief 07-07-2003
Bietenpulp 2002 Toepasbaarheid van bietenpulp in ad libitum-diëten voor zeugen 01-07-2003
Vinasse 2002 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2003
Milieukritische stoffen 2002 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2003
Bodemgebonden schimmelziekten 2002 Detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2003
Nematoden 2002 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2003
Nematoden 2002 Ontwikkeling en resistentiemanagement van pathotypen van het witte bietencysteaaltje 01-07-2003
Vorstbeschermings- en bewaarproeven 2002 Bevriezing tijdens transport 01-07-2003
Zaad- en kiemplantbescherming 2002 Diagnostiek en beheersing van bodemschimmels 01-07-2003
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2002 Voederwaarde en kwaliteit van coproducten 01-07-2003
Bladvlekkenziekten 2002 Chemische bestrijding van bladvlekkenziekten 01-07-2003
Mechanisatie 2002 Oogsttechnieken 01-07-2003
Teeltonderzoek 2002 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Stikstofbijbemesting 01-07-2003
Rassenonderzoek 2002 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2003
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2002 Samenstelling van Betacal 01-07-2003
Mechanisatie 2002 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2003
Groeiverloop 2002 Opbrengstprognose 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Sporenelementen 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Kaliumbemesting 01-07-2003
Zaad- en kiemplantbescherming 2002 Beperking schade bodeminsecten 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2003
Kennisoverdracht 2002 01-07-2003
Bietenpulp 2002 Bietenperspulp in de voeding van rundvee 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2003
Het bietenjaar 2002 01-07-2003
Waarschuwingsdiensten 2002 Vergelingsziekte-waarschuwingsdienst 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2003
Waarschuwingsdiensten 2002 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2003
Bladvlekkenziekten 2002 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2003
Bodemgebonden schimmelziekten 2002 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2003
Virusziekten 2002 Resistentiekarakteristiek en mogelijke resistentiedoorbraak van rhizomanieresistente rassen 01-07-2003
Virusziekten 2002 Resistentiekarakteristiek van rhizomanieverwante bodemvirussen (BSBV) 01-07-2003
Nematoden 2002 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensupensies van antagonisten 01-07-2003
Nematoden 2002 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2003
Nematoden 2002 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2003
Teeltonderzoek 2002 Diagnostiek 01-07-2003
Onkruidbestrijding 2002 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Meststoffenonderzoek 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Verzaaibaarheid 01-07-2003
IRS Jaarverslag 2002 01-07-2003
Nematoden 2003 Ontwikkeling en resistentiemanagement van pathotypen van het witte bietencysteaaltje 01-07-2003
Wat kunnen bieten met resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2003
Groenbemesters belangrijk voor uw grond! 01-07-2003
Wat is optimale plantaantal? 27-06-2003
Opslag in suikerbieten te lijf met glyfosaat 06-05-2003
Ook Nederland gaat naar grotere zaadfractie 03-05-2003
Slecht groeiende bieten niet alleen in Noord-Nederland 03-05-2003
Aardappelopslag niet remmen maar volledig bestrijden 01-05-2003
Vroeg zaaien levert veel geld op 07-03-2003
Nieuws bij de gewasbescherming in suikerbieten in 2003 07-03-2003
Sterke ontwikkeling van de bietenteelt de laatste vijftig jaar 07-03-2003
Stikstof is geen wondermiddel tegen gele bieten 07-03-2003
Bietenteelt kan niet zonder meervoudige resistenties 09-01-2003
Bieten beter bestand tegen belagers; Rassenlijst 2003: meer suikerbieten met meervoudige resistenties 17-12-2002
Conclusie IRS themamiddag over diervoeding: bietenpulp bewijst zich als volwaardig veevoeder 01-12-2002
Verbeter het teeltrendement met rassenkeuze en areaalplanning 01-12-2002
Gewasbescherming 2002 in vogelvlucht 01-10-2002
Voordeel precisielandbouw nog niet haalbaar in bieten 01-10-2002
Nieuwe herbiciden en toepassingen in suikerbieten 04-09-2002
Verdien veel geld met goede bietenopslag 01-09-2002
'Leven met bodemziekten en plagen' 02-08-2002
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2001 Samenstelling van Betacal 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2002
Het bietenjaar 2001 01-07-2002
Onkruidbestrijding 2001 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Sporenelementen 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2002
Nematoden 2001 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensuspensies van antagonisten 01-07-2002
Mechanisatie 2001 Oogsttechnieken 01-07-2002
Kennisoverdracht 2001 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Bietenpulp in de voeding van rundvee 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Bietenpulp in de voeding van pluimvee 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezondheid 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens 01-07-2002
Conservering 2001 Conserveringsaspecten van bietenperspulp 01-07-2002
Vinasse 2001 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2002
Kwaliteitsbepaling van nevenproducten 2001 Voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2002
Bladvlekkenziekten 2001 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2002
Bodemgebonden schimmelziekten 2001 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2002
Waarschuwingsdiensten 2001 Vergelingsziekte-waarschuwingsdienst 01-07-2002
Waarschuwingsdiensten 2001 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2002
Bodemgebonden schimmelziekten 2001 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2002
Virusziekten 2001 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen 01-07-2002
Nematoden 2001 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2002
Nematoden 2001 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2002
Nematoden 2001 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2002
Mechanisatie 2001 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2002
Teeltonderzoek 2001 Diagnostiek 01-07-2002
Teeltonderzoek 2001 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2002
Groeiverloop 2001 Opbrengstprognose 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Meststoffenonderzoek 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Kaliumbemesting 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Stikstofbijbemesting 01-07-2002
Zaad- en kiemplantbescherming 2001 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Gewasbeschermings-middelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Verzaaibaarheid 01-07-2002
Rassenonderzoek 2001 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2002
IRS Jaarverslag 2001 01-07-2002
Groenbemesters tegen bodemschimmels en aaltjes 01-07-2002
Blijf alert op cercospora 01-07-2002
Herkenning ziekten en plagen op www.irs.nl 01-05-2002
Gele necrose; een nieuwe naam voor een onbekende ziekte 01-05-2002
Leest u IRS-Informatie? 01-05-2002
Overdaad schaadt, ook bij zaaibedbereiding 26-03-2002
Werk het hele (voor)jaar aan tarrareductie! 01-03-2002
De voedingsbron voor suikerbieten 01-03-2002
Veranderingen gewasbescherming in 2002 01-03-2002
Betakwik vroeger en nu 01-03-2002
Diagnostiek: heeft u afwijkende gewasgroei? 01-03-2002
Een goed begin..... 01-03-2002
Veel keus in Rassenlijst 2002 11-12-2001
Rooidemonstratie: axiaalrollen en meer capaciteit 01-12-2001
Rassen voor 2002 weer een sprong voorwaarts 01-12-2001
Nieuwe bodemziekte breidt zich uit 01-12-2001
Ziekten en plagen zichtbaar in 2001 01-10-2001
Werk het hele jaar aan tarrareductie! 01-09-2001
Bietencysteaaltjes: regelmatige bemonstering is basis beheersing 01-09-2001
Cercospora vergt waakzaamheid 01-08-2001
Belaagde bieten gebaat bij gele mosterd en rammenas 24-07-2001
Veel ziekten en plagen zichtbaar in suikerbieten 24-07-2001
Bietenpulp 2000 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezondheid 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Diagnostiek 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens 01-07-2001
Het bietenjaar 2000 01-07-2001
Nematoden 2000 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensuspensies van antagonsiten 01-07-2001
Nematoden 2000 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Verzaaibaarheid 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Toepassen van suikerbietenpulp in voeders voor zeugen tijdens dracht en lactatie 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Het verminderen van de hardheid van pulpbrokjes 01-07-2001
Vinasse 2000 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Aanwezigheid en aan- afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in gewas en grond 01-07-2001
Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2001
Nematoden 2000 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2001
Nematoden 2000 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2001
Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Meststoffenonderzoek 01-07-2001
IRS Jaarverslag 2000 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Bietenpulp in de voeding van pluimvee 01-07-2001
Conservering 2000 Conserveringsaspecten van bietenperspulp 01-07-2001
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2000 Samenstelling van Betacal 01-07-2001
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2000 Voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2001 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2001
Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonsiten 01-07-2001
Virusziekten 2000 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen 01-07-2001
Virusziekten 2000 Vergelingsziekte-waarschuwingdienst 01-07-2001
Rassenonderzoek 2000 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2001
Waarschuwingsdiensten 2000 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2001
Bladvlekkenziekten 2000 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2001
Bladvlekkenziekten 2000 Bestrijding van ramularia 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Oogsttechnieken 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Voorjaarsmechanisatie 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten 01-07-2001
Groeiverloop 2000 Opbrengstprognose 01-07-2001
Onkruidbestrijding 2000 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2001
Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Kaliumbemesting 01-07-2001
Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Stikstofbijmesting 01-07-2001
Zaad- en kiemplantbescherming 2000 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Gewasbeschermings-middelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2001
'Nieuwe' ziekten in suikerbieten 01-07-2001
Plantbiet blijft onkruid en bietenkever de baas 26-06-2001
Hebben suikerbieten extra voeding nodig? 15-05-2001
Een schat aan informatie 01-05-2001
IRS: een uniek instituut 01-05-2001
Goede bestrijding begint bij juiste diagnose 01-05-2001
Optimaliseren van MLHD-methode 24-04-2001
Bodemschimmels in opmars bij bieten op zand 17-04-2001
De meest actuele (teelt) informatie 01-03-2001
Verzaaibaarheidsprobleem opgelost 01-03-2001
Aandacht voor bemesting in 2001 01-03-2001
Bieten schoongespoeld op de vrachtauto 10-02-2001
Zeven nieuwe suikerbietenrassen op de Rassenlijst 05-12-2000
Mooie hoop houdt suikergehalte op peil 24-10-2000
Suikerbieten puntgaaf aan de hoop 26-09-2000
Computer voorspelt goede bietenoogst 01-08-2000
Groene braak houdt bieten gezond 01-08-2000
Virusziekten 1999 Additionele bescherming tegen vergelingsziekte 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Verzaaibaarheid 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen 01-07-2000
Bladvlekkenziekten 1999 Bestrijding van cercospora en ramularia 01-07-2000
Virusziekten 1999 Toetsing op resistentie en tolerantie tegen rhizomanie 01-07-2000
Nematoden 1999 Geïntegreerde bestrijding met inbegrip van braaklegging 01-07-2000
Vorstbescherming- en bewaarproeven 1999 Effecten van afdekmaterialen en -methoden 01-07-2000
Onkruidbestrijdingsonderzoek 1999 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Het voorkomen van vraatschade door bosmuizen 01-07-2000
IRS Jaarverslag 1999 01-07-2000
Het bietenjaar 1999 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezon 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Toepassen van bietenpulp in voeders voor zeugen tijdens dracht en lactatie 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Invloed van bietenpulp op de darmgezondheid van biggen 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Het verminderen van de hardheid van pulpbrokjes 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Perspulp in de voeding van varkens 01-07-2000
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Samenstelling van Betacal 01-07-2000
Milieukritische stoffen 1999 Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in gewas en grond 01-07-2000
Mechanisatie 1999 Onderzoek oogsttechnieken 01-07-2000
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Onderzoek naar voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens 01-07-2000
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Onderzoek naar voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2000
Vinasse-onderzoek 1999 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Mogelijkheden van nabij-infraroodapparatuur (NIR) bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2000
Milieukritische stoffen 1999 Aanwezigheid en de aan- en afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Diagnostiek 01-07-2000
Bladvlekkenziekten 1999 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2000
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonisten 01-07-2000
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2000
Virusziekten 1999 De vergelingsziektewaarschuwingsdienst 01-07-2000
Nematoden 1999 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2000
Nematoden 1999 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2000
Nematoden 1999 Chemische bestrijding 01-07-2000
Mechanisatie 1999 Voorjaarsmechanisatie 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten 01-07-2000
Groeiverloop 1999 Opbrengstprognose 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Bestrijding van winderosie 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Meststoffenonderzoek 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Natrium- en magnesiumbemesting op zandgrond 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Kaliumbemesting 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Stikstofbijbemesting 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Kiemplantbescherming door toevoegingen aan pillenzaad 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Voorspelling en beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2000
Rassenonderzoek 1999 Onderzoek naar de gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2000
Rhizoctonia in bieten; nu besmetting herkennen, straks maatregelen nemen 20-06-2000
Niet ieder vlekje vraagt om bestrijding 18-06-2000
Beperk volgend jaar rhizoctoniarot in suikerbieten 12-05-2000
Beperk de verdichtingen tot de bouwvoor 07-04-2000
Precisiezaaimachine vergt precisieonderhoud 29-02-2000
Flyer: GewasBeschermingsBulletin 2021 - Aangepast advies bladluisbestrijding 09-04-2021
Bladluiswaarschuwingsdienst 2020 23-03-2021
Bestrijding van ALS-tolerante en niet-ALS-tolerante onkruidbieten met diverse graanherbiciden 10-03-2021
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2021 25-02-2021
Onkruid- en aardappelopslagbestrijding in suikerbieten in 2020: Conviso Smart Systeem 15-02-2021
Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Mild Yellowing Virus 14-12-2020
Research on the efficacy of different insecticides to control the green peach aphid, the black bean aphid and Beet Chlorosis 14-12-2020
IRS Jaarverslag 2019 29-05-2020
Monitoring van bladluizen en hun natuurlijke vijanden in suikerbieten in 2014 14-04-2020
Testing alternative insecticides and monitoring systems for the control of pygmy mangold beetles (Atomaria linearis) in sugar beet in 2019 14-04-2020
Beheersing van Cercospora beticola in suikerbieten 17-03-2020
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2020 02-03-2020
Cercosporabeheersing in suikerbieten 21-06-2019
IRS-Jaarverslag 2018 05-06-2019
GewasBeschermingsBulletin 2019 01-03-2019
IRS Jaarverslag 2017 30-05-2018
GewasBeschermingsBulletin 2018 06-03-2018
Ontwikkeling van praktische methoden voor éénjarige bewaring van geprimed suikerbietenzaad 27-10-2017
Interactieve video: Wortelrot in beeld 17-07-2017
IRS Jaarverslag 2016 27-06-2017
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2017 07-03-2017
Literature study on the host status of sugar beet for Pratylenchus species 12-01-2017
Film: impressie rooikwaliteit akkerbouwmiddag Wijnandsrade 22-09-2016
IRS Jaarverslag 2015 26-05-2016
Het bodemschimmelschema - Vernieuwd schema, 2016 11-03-2016
GewasBeschermingsBulletin suikerbieten 2016 08-03-2016
IRS Jaarverslag 2014 04-06-2015
Film: animatie koppen 04-09-2014
IRS jaarverslag 2013 22-05-2014
Evaluatie van mogelijkheden tot bestrijding van emelten in de bietenteelt in België en Nederland 23-04-2014
Invloed van het rooitijdstip op opbrengst en kwaliteit van rassen 16-04-2014
Het geel bietencysteaaltje (Heterodera betae): resistentie en tolerantie van suikerbietrassen met verschillende genetische achtergronden 14-04-2014
Invloed van diverse populaties van het witte bietencysteaaltje (Heterodera schachtii) op de vermeerdering en het wortelgewicht van suikerbieten 24-03-2014
Bodemplagenschema 13-03-2014
Beheersing van bietenvlieg, het belang van waarnemen 22-01-2014
Onderzoek naar de werking van verschillende insecticiden op de groene perzikbladluis en vergelingsziekte (BMYV), in Nederland in 2013 06-01-2014
Long-term storage of sugar beet in North-West Europe 20-12-2013
IRS Jaarverslag 2012 03-05-2013
De winst is te halen aan het begin van het seizoen 23-03-2013
Onderzoek aan Stemphylium spp. de veroorzaker van de gele vlekjes in suikerbiet in 2012 25-02-2013
De werking van verschillende insecticiden op de groene perzikbladluis (overbrenger van het vergelingsvirus) in Nederland in 2012 20-12-2012
Onderzoek naar het gebruik van diverse chemische en biologische manieren om emelten te bestrijden in suikerbieten 19-12-2012
Poster over perfect onderhoud en afstelling mechanische precisiezaaimachine 18-12-2012
Schadedrempel en vermeerdering van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) bij partieel resistente rassen 03-12-2012
Gevolgen van nieuwe Europese gewasbeschermingsregels op de Nederlandse suikerbietenteelt 12-11-2012
Stikstofonderzoek 2010 en 2011 17-10-2012
Film: Instructie App oogstverliezen en puntmaatje 06-09-2012
Werken aan volledig geïntegreerde gewasbescherming 30-07-2012
Film: Emelten een probleem in suikerbieten 21-06-2012
Interactie tussen diverse aaltjessoorten en Verticillium in suikerbieten 19-06-2012
IRS Jaarverslag 2011 18-06-2012
De teelt van suikerbieten voor vergisting 23-05-2012
Verspreiding van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) en gele bietencysteaaltjes (Heterodera betae) in Nederland 04-04-2012
De Energieboerderij - samenvatting eindrapportage 01-12-2011
De Energieboerderij - eindrapportage 01-12-2011
Duurzaamheid teelt van suikerbieten voor covergisting 29-11-2011
Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting 29-11-2011
Onderzoek verbetering rendement suikerbieten 14-11-2011
Onderzoek naar de invloed van stikstof op bladvlekkenziekten 10-11-2011
Film: rhizomanie in suikerbieten, hoe onderzoeken we dat? 26-10-2011
Cursus Herkennen en tellen van bladluizen in suikerbieten 09-06-2011
Onderzoek naar effect van bietenrassen en gebruik van granulaat op aantasting van suikerbieten door het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci in 2006 18-05-2011
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2010 04-05-2011
IRS Jaarverslag 2010 04-05-2011
Film: Rooidemonstratie suikerbieten 1999 01-09-2010
Film: Promofilm Beet Europe 01-09-2010
Film: Rooidemonstratie suikerbieten 1995 01-09-2010
Film: Schieters en onkruidbieten in suikerbieten 22-07-2010
Film: van biet tot gehalte 06-07-2010
IRS Jaarverslag 2009 18-05-2010
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2009 18-05-2010
Film: Analyse van gepilleerd bietenzaad 23-03-2010
Onkruidbestrijdingsonderzoek suikerbieten 2009 22-03-2010
Biomassaproductie en nutriëntenafvoer door suikerbietenwortel en -loof 19-01-2010
Film: Haal meer uit banden 27-10-2009
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2008 18-05-2009
IRS Jaarverslag 2008 18-05-2009
De invloed van een zwavelbemesting op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten 14-04-2009
Waardplantrelaties geel bietencysteaaltjes voor groenbemesters 01-04-2009
Gescheurde bieten in campagne 2008 30-03-2009
Onkruidbestrijdingsonderzoek 2008 18-12-2008
Handige tips voor bewaring 02-10-2008
Energie- en broeikasgasbalans voor enkele opties van energieproductie uit suikerbiet en bietenblad 01-08-2008
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2007 27-05-2008
IRS Jaarverslag 2007 26-05-2008
Effecten van rooitijdstippen en bewaarperiode op de opbrengst en kwaliteit van suikerbieten 15-05-2008
Langdurige bewaring van suikerbieten voor vergisting 15-05-2008
Verslag onkruidbestrijdingsonderzoek 2007 18-12-2007
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2006 26-06-2007
IRS Jaarverslag 2006 25-06-2007
Het effect van een niet-kerende hoofdgrondbewerking op de opbrengst en interne kwaliteit van suikerbieten 31-01-2007
Onderzoek naar mogelijke verschillen in stikstofbehoefte tussen suikerbietenrassen 31-01-2007
Bladschimmelwaarschuwingsdienst 2005 22-06-2006
IRS Jaarverslag 2005 22-06-2006
Onderzoek biologische onkruidbestrijding in suikerbieten 2005 30-03-2006
Onderzoek bestrijding mangaangebrek bij suikerbieten (2000 tot en met 2004) 16-01-2006
Cercosporawaarschuwingsdienst 2004 02-06-2005
IRS Jaarverslag 2004 01-06-2005
Bietenpulp in diervoeders 2003 Bietenpulp en methaanproductie in de pens 01-07-2004
Bietenpulp in diervoeders 2003 Bietenperspulp in de voeding van rundvee 01-07-2004
Teeltonderzoek 2003 Diagnostiek 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Effecten grondbewerking 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Kalkbemesting 01-07-2004
Het bietenjaar 2003 01-07-2004
Bietenpulp in diervoeders 2003 Toepasbaarheid van bietenpulp in ad libitum-dieten voor zeugen 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in het bietengewas 01-07-2004
Nematoden 2003 Beheersing van aaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2004
Nematoden 2003 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2004
Mechanisatie 2003 Oogsttechnieken 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Variatie in kwaliteitseigenschappen tussen uiteenlopende rassen 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Meststoffenonderzoek 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Verzaaibaarheid 01-07-2004
Conservering van coproducten 2003 Mycotoxinen van Penicillium roqueforti in bietenperspulpkuilen 01-07-2004
Vinasse 2003 Volarisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2004
Milieukritische stoffen 2003 Milieukritische stoffen in grond 01-07-2004
Waarschuwingsdiensten 2003 Cercosporawaarschuwingsdienst 01-07-2004
Bladvlekkenziekten 2003 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2004
Bodemgebonden schimmelziekten 2003 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2004
Bodemgebonden schimmelziekten 2003 Detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2004
Schimmels 2003 Chemische bestrijding van bladschimmels 01-07-2004
Virusziekten 2003 Resistentiekarakteristiek en mogelijke resistentiedoorbraak van rhizomanieresistente rassen 01-07-2004
Virusziekten 2003 Onderzoek naar de oorzaak van gele necrose 01-07-2004
Mechanisatie 2003 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2004
Teeltonderzoek 2003 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2004
Groeiverloop 2003 Opbrengstprognose 01-07-2004
Onkruidbestrijding 2003 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Sporenelementen 01-07-2004
Bodem- en bemestingsonderzoek 2003 Stikstofbehoefte rassen 01-07-2004
Zaad- en kiemplantbescherming 2003 Diagnostiek en beheersing van bodemschimmels 01-07-2004
Zaad- en kiemplantbescherming 2003 Beperking schade bodeminsecten 01-07-2004
Zaadonderzoek 2003 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2004
Rassenonderzoek 2003 Cultuur- en gebruikswaarde 01-07-2004
Kennisoverdracht 2003 01-07-2004
IRS Jaarverslag 2003 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2004
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2003 Voederwaarde en kwaliteit van coproducten 01-07-2004
Kwaliteitsonderzoek 2003 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2004
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2003 Samenstelling van Betacal 01-07-2004
23-10-2003
Bietenpulp 2002 Toepasbaarheid van bietenpulp in ad libitum-diëten voor zeugen 01-07-2003
Vinasse 2002 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2003
Milieukritische stoffen 2002 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2003
Bodemgebonden schimmelziekten 2002 Detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2003
Nematoden 2002 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2003
Nematoden 2002 Ontwikkeling en resistentiemanagement van pathotypen van het witte bietencysteaaltje 01-07-2003
Vorstbeschermings- en bewaarproeven 2002 Bevriezing tijdens transport 01-07-2003
Zaad- en kiemplantbescherming 2002 Diagnostiek en beheersing van bodemschimmels 01-07-2003
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2002 Voederwaarde en kwaliteit van coproducten 01-07-2003
Bladvlekkenziekten 2002 Chemische bestrijding van bladvlekkenziekten 01-07-2003
Mechanisatie 2002 Oogsttechnieken 01-07-2003
Teeltonderzoek 2002 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Stikstofbijbemesting 01-07-2003
Rassenonderzoek 2002 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2003
Kwaliteitsbewaking van coproducten 2002 Samenstelling van Betacal 01-07-2003
Mechanisatie 2002 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2003
Groeiverloop 2002 Opbrengstprognose 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Sporenelementen 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Kaliumbemesting 01-07-2003
Zaad- en kiemplantbescherming 2002 Beperking schade bodeminsecten 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2003
Kennisoverdracht 2002 01-07-2003
Bietenpulp 2002 Bietenperspulp in de voeding van rundvee 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2003
Het bietenjaar 2002 01-07-2003
Waarschuwingsdiensten 2002 Vergelingsziekte-waarschuwingsdienst 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2003
Kwaliteitsonderzoek 2002 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2003
Waarschuwingsdiensten 2002 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2003
Bladvlekkenziekten 2002 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2003
Bodemgebonden schimmelziekten 2002 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2003
Virusziekten 2002 Resistentiekarakteristiek en mogelijke resistentiedoorbraak van rhizomanieresistente rassen 01-07-2003
Virusziekten 2002 Resistentiekarakteristiek van rhizomanieverwante bodemvirussen (BSBV) 01-07-2003
Nematoden 2002 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensupensies van antagonisten 01-07-2003
Nematoden 2002 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2003
Nematoden 2002 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2003
Teeltonderzoek 2002 Diagnostiek 01-07-2003
Onkruidbestrijding 2002 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2003
Bodem- en bemestingsonderzoek 2002 Meststoffenonderzoek 01-07-2003
Zaadonderzoek 2002 Verzaaibaarheid 01-07-2003
IRS Jaarverslag 2002 01-07-2003
Nematoden 2003 Ontwikkeling en resistentiemanagement van pathotypen van het witte bietencysteaaltje 01-07-2003
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2001 Samenstelling van Betacal 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2002
Het bietenjaar 2001 01-07-2002
Onkruidbestrijding 2001 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Sporenelementen 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2002
Nematoden 2001 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensuspensies van antagonisten 01-07-2002
Mechanisatie 2001 Oogsttechnieken 01-07-2002
Kennisoverdracht 2001 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Bietenpulp in de voeding van rundvee 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Bietenpulp in de voeding van pluimvee 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezondheid 01-07-2002
Bietenpulp 2001 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens 01-07-2002
Conservering 2001 Conserveringsaspecten van bietenperspulp 01-07-2002
Vinasse 2001 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2002
Kwaliteitsbepaling van nevenproducten 2001 Voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2002
Kwaliteitsonderzoek 2001 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2002
Bladvlekkenziekten 2001 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2002
Bodemgebonden schimmelziekten 2001 Geïntegreerde bestrijding van Rhizoctonia solani 01-07-2002
Waarschuwingsdiensten 2001 Vergelingsziekte-waarschuwingsdienst 01-07-2002
Waarschuwingsdiensten 2001 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2002
Bodemgebonden schimmelziekten 2001 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2002
Virusziekten 2001 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen 01-07-2002
Nematoden 2001 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2002
Nematoden 2001 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2002
Nematoden 2001 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2002
Mechanisatie 2001 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2002
Teeltonderzoek 2001 Diagnostiek 01-07-2002
Teeltonderzoek 2001 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2002
Groeiverloop 2001 Opbrengstprognose 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Meststoffenonderzoek 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Kaliumbemesting 01-07-2002
Bodem- en bemestingsonderzoek 2001 Stikstofbijbemesting 01-07-2002
Zaad- en kiemplantbescherming 2001 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Gewasbeschermings-middelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2002
Zaadonderzoek 2001 Verzaaibaarheid 01-07-2002
Rassenonderzoek 2001 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2002
IRS Jaarverslag 2001 01-07-2002
Bietenpulp 2000 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezondheid 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van geavanceerde analyseapparatuur bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Diagnostiek 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens 01-07-2001
Het bietenjaar 2000 01-07-2001
Nematoden 2000 Beheersing van bietencysteaaltjes en wortelknobbelaaltjes met sporensuspensies van antagonsiten 01-07-2001
Nematoden 2000 Beheersing van wortelknobbelaaltjes met resistente vanggewassen en bietenrassen 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Verzaaibaarheid 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Toepassen van suikerbietenpulp in voeders voor zeugen tijdens dracht en lactatie 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Het verminderen van de hardheid van pulpbrokjes 01-07-2001
Vinasse 2000 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Aanwezigheid en aan- afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2000 Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in gewas en grond 01-07-2001
Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2001
Nematoden 2000 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2001
Nematoden 2000 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2001
Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Meststoffenonderzoek 01-07-2001
IRS Jaarverslag 2000 01-07-2001
Bietenpulp 2000 Bietenpulp in de voeding van pluimvee 01-07-2001
Conservering 2000 Conserveringsaspecten van bietenperspulp 01-07-2001
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2000 Samenstelling van Betacal 01-07-2001
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 2000 Voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2001
Kwaliteitsonderzoek 2000 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2001
Milieukritische stoffen 2001 Milieukritische stoffen in gewas en grond 01-07-2001
Bodemgebonden schimmelziekten 2000 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonsiten 01-07-2001
Virusziekten 2000 Resistentie tegen bietenrhizomanie en verwante virussen 01-07-2001
Virusziekten 2000 Vergelingsziekte-waarschuwingdienst 01-07-2001
Rassenonderzoek 2000 Cultuur- en gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2001
Waarschuwingsdiensten 2000 Cercospora-waarschuwingsdienst 01-07-2001
Bladvlekkenziekten 2000 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2001
Bladvlekkenziekten 2000 Bestrijding van ramularia 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Mechanisatieaspecten bij de onkruidbestrijding 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Oogsttechnieken 01-07-2001
Mechanisatie 2000 Voorjaarsmechanisatie 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2001
Teeltonderzoek 2000 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten 01-07-2001
Groeiverloop 2000 Opbrengstprognose 01-07-2001
Onkruidbestrijding 2000 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2001
Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Kaliumbemesting 01-07-2001
Bodem- en bemestingsonderzoek 2000 Stikstofbijmesting 01-07-2001
Zaad- en kiemplantbescherming 2000 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2001
Zaadonderzoek 2000 Gewasbeschermings-middelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2001
Virusziekten 1999 Additionele bescherming tegen vergelingsziekte 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Verzaaibaarheid 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Een ad libitum te verstrekken voer op basis van perspulp aan dragende zeugen 01-07-2000
Bladvlekkenziekten 1999 Bestrijding van cercospora en ramularia 01-07-2000
Virusziekten 1999 Toetsing op resistentie en tolerantie tegen rhizomanie 01-07-2000
Nematoden 1999 Geïntegreerde bestrijding met inbegrip van braaklegging 01-07-2000
Vorstbescherming- en bewaarproeven 1999 Effecten van afdekmaterialen en -methoden 01-07-2000
Onkruidbestrijdingsonderzoek 1999 Chemische onkruidbestrijding 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Het voorkomen van vraatschade door bosmuizen 01-07-2000
IRS Jaarverslag 1999 01-07-2000
Het bietenjaar 1999 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Perspulp in de voeding van varkens: het effect op voor de afzet relevante maatschappelijke eisen aan eindproduct en diergezon 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Toepassen van bietenpulp in voeders voor zeugen tijdens dracht en lactatie 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Invloed van bietenpulp op de darmgezondheid van biggen 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Het verminderen van de hardheid van pulpbrokjes 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Perspulp in de voeding van varkens 01-07-2000
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Samenstelling van Betacal 01-07-2000
Milieukritische stoffen 1999 Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in gewas en grond 01-07-2000
Mechanisatie 1999 Onderzoek oogsttechnieken 01-07-2000
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Onderzoek naar voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2000
Bietenpulponderzoek 1999 Gemechaniseerd voeren van perspulp aan varkens 01-07-2000
Kwaliteitsbewaking van nevenproducten 1999 Onderzoek naar voederwaarde en kwaliteit van nevenproducten 01-07-2000
Vinasse-onderzoek 1999 Valorisatie van bietvinasse in de diervoeding 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Beschadigingsgevoeligheid van bieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Mogelijkheden van nabij-infraroodapparatuur (NIR) bij de kwaliteitsbepaling van suikerbieten 01-07-2000
Kwaliteitsonderzoek 1999 Kwaliteitsanalyses van bieten geteeld onder diverse omstandigheden 01-07-2000
Milieukritische stoffen 1999 Aanwezigheid en de aan- en afvoer van milieukritische stoffen bij akkerbouwgronden 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Diagnostiek 01-07-2000
Bladvlekkenziekten 1999 Ontwikkelen van een model tot bestrijding van Cercospora beticola in suikerbieten 01-07-2000
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonisten 01-07-2000
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani 01-07-2000
Virusziekten 1999 De vergelingsziektewaarschuwingsdienst 01-07-2000
Nematoden 1999 Toetsing op en beoordeling van gecombineerde resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2000
Nematoden 1999 Het gedrag van rassen met resistentie tegen bietencysteaaltjes bij verschillende besmettingsgraden 01-07-2000
Nematoden 1999 Chemische bestrijding 01-07-2000
Mechanisatie 1999 Voorjaarsmechanisatie 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Biologische suikerbietenteelt 01-07-2000
Teeltonderzoek 1999 Invloed van rastype en plantaantal op interne en externe kwaliteit van suikerbieten 01-07-2000
Groeiverloop 1999 Opbrengstprognose 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Bestrijding van winderosie 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Meststoffenonderzoek 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Natrium- en magnesiumbemesting op zandgrond 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Kaliumbemesting 01-07-2000
Bodem- en bemestingsonderzoek 1999 Stikstofbijbemesting 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Beheersing van bodemschimmels 01-07-2000
Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Kiemplantbescherming door toevoegingen aan pillenzaad 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Gewasbeschermingsmiddelen toegevoegd aan ingehuld zaad 01-07-2000
Zaadonderzoek 1999 Voorspelling en beïnvloeding van kieming en opkomst 01-07-2000
Rassenonderzoek 1999 Onderzoek naar de gebruikswaarde van suikerbietenrassen 01-07-2000
Kader: ‘Dàg, Onkruid 2021!’ 09-04-2021
Meer mechanische onkruidbestrijding in de toekomst 09-04-2021
Nieuwe schadedrempel bietenvlieg 09-04-2021
Gaatjes in bietenblad door insectenvraat 09-04-2021
Kader: Verwijder bronnen van vergelingsziekte 25-02-2021
Bieten zaaien vereist vakmanschap 25-02-2021
Kader: Muizenschade voorkomen 25-02-2021
Het rendement van de suikerbietenteelt 25-02-2021
Onkruidbestrijding in het voorjaar tot opkomst van de bieten 25-02-2021
Goede bladschimmelbeheersing vraagt aandacht voor details 25-02-2021
Bladluiswaarschuwingsdienst beperkt schade door vergeling 25-02-2021
Biet resistent maken tegen vergelingsziekte 02-02-2021
Ziektedruk cercospora groter 27-01-2021
Resistent ras hard nodig in strijd tegen cercospora 30-12-2020
Voldoende keus in aanvullende rhizomanieresistentie 15-12-2020
Kader: Fungiciden in het pillenzaad 15-12-2020
Juiste rassenkeuze is sterk perceelsgebonden 15-12-2020
Strategie voor beheersing schade door bodemplagen 15-12-2020
Kader: Wortelrot in beeld 15-10-2020
Rotte bieten beter niet bewaren 15-10-2020
Een bewuste grondbewerking legt de basis voor 2021 15-10-2020
Groeiverlies versus rooiverliezen 24-09-2020
Waar blijven ziekten en plagen na de oogst? 24-09-2020
Kader: Hou blinkers in het oog! 24-09-2020
Belangrijke teeltzaken voor seizoen 2021 24-09-2020
Kader: Doel bepaalt keuze groenbemester 22-06-2020
Achterhaal oorzaak van valplekken 22-06-2020
Productief loof tot aan de oogst 22-06-2020
Juiste keuze van insecticiden in de strijd tegen vergelingsziekte 28-04-2020
Leerzame internationale kennisuitwisseling 28-04-2020
Bestrijding van zaadonkruiden na opkomst 28-04-2020
Pyrethroïden doen meer kwaad dan goed 21-04-2020
Driftreductie 03-03-2020
Combineer hulpmiddelen voor een succesvolle bladschimmelbeheersing 03-03-2020
Verspreiding van vergelingsziekte 03-03-2020
Beheersing begint bij insectenherkenning en gebruik natuurlijke vijanden 03-03-2020
Pyrethroïden verergeren vergelingsziekte 03-03-2020
Op zoek naar nieuwe oplossingen 02-03-2020
Voorkom overleving van vergelingsvirussen in de winter 02-03-2020
Met een schoon perceel beginnen 02-03-2020
Kader: Voorkom muizenschade 02-03-2020
Beheersing bodeminsecten in 2020 02-03-2020
Voor ieder perceel is er een geschikt bietenras 12-12-2019
Kader: Gratis IRS-nieuwsbrief voor actuele teeltinformatie 09-12-2019
Terugblik op het eerste jaar zonder neonicotinoïden in bietenzaad 09-12-2019
Kader: Fungiciden in het pillenzaad 2019 09-12-2019
Voor ieder perceel een weloverwogen raskeuze nodig 09-12-2019
Kader: Applicatie helpt om inzicht te krijgen in oogstverliezen 14-10-2019
Gewasresten en tarragrond bron van ziekten en plagen 14-10-2019
Herken de diverse oorzaken van wortelrot 14-10-2019
Oorzaken geelverkleuring op een rij 02-09-2019
Houd aandacht voor de bodem tijdens de oogst 02-09-2019
Rooi op het juiste moment voor minimale tarra en bietverliezen 02-09-2019
Fungiciden in het pillenzaad van suikerbieten 16-08-2019
Kader: Applicatie voorspelt schade witte bietencysteaaltjes 24-06-2019
Informatieve innovatiedag over onkruidbeheersing 24-06-2019
Kader: Noteer het voorkomen van opvallend veel blinkers in Unitip! 24-06-2019
Voor een goede bladschimmelbeheersing gaat het om de kleine details 24-06-2019
Bietenteelt en klimaat 24-06-2019
Bladschimmelbeheersing in suikerbieten 20-06-2019
Kader: Onkruidbeheersing gaat veranderen! Ervaar het op 28 mei te Valthermond 23-04-2019
Kader: 4 nieuwe projectleiders 23-04-2019
Tellen en herkennen van bladluizen om vergelingsziekte te beheersen 23-04-2019
Herkenning bodeminsecten verdient extra aandacht 16-03-2019
Zet aphanomyces een agronomische hak 01-03-2019
Vloeibare meststoffen onderzocht 01-03-2019
Juiste timing insectenbeheersing cruciaal voor hoge opbrengst 01-03-2019
Insecten eisen aandacht bietenteler 12-02-2019
Vooruitgang bietenrassen gaat gestaag door 11-12-2018
Opbrengstpotentie en gerealiseerde opbrengst is afhankelijk van perceel en teler 10-12-2018
Kader: Hoog aandeel pillenzaad met Force in de vroegbestelling 10-12-2018
Juiste rassenkeuze belangrijk uitgangspunt voor succesvolle bietenteelt 10-12-2018
Het najaar: nadenken over het bouwplan 15-10-2018
Speerpunten voor succesvol bieten bewaren 15-10-2018
Tip: leg percelen wortelrot vast in Unitip 03-09-2018
Kader: Rooivolgorde percelen suikerbieten 03-09-2018
Lessen van de onderzoeksresultaten van buitenlandse instituten 03-09-2018
Rooi biet- en bodemvriendelijk! 03-09-2018
Korting bij vroegbestelling bietenzaad 15-08-2018
Kader: Alternatieven bij een verbod op neonicotinoïden 25-06-2018
Kleine vlekjes, grote gevolgen 25-06-2018
Bekalk voor een goede opbrengst in 2019 25-06-2018
Herken rhizomanie aan haar symptomen! 25-06-2018
BeetLab geopend 25-06-2018
Kader: Voorkom aardappelopslag 23-04-2018
Bestrijding insecten steeds grotere uitdaging 23-04-2018
Achterhaal de reden van plantwegval 23-04-2018
Kader: Waarnemingen/handelingen vastleggen 05-03-2018
Kader: Nieuw adres voor IRS diagnostiek 05-03-2018
Gevolgen natte winter voor bemesting 05-03-2018
Onkruidbestrijding: wat anders (doen) dan 2017 05-03-2018
Extra aandacht voor het overgebleven bietenzaad 05-03-2018
Rassen kruipen dicht bij elkaar 13-12-2017
Resistentie steeds belangrijker - Rassenkeuze bepalend voor succes bietenteelt 12-12-2017
Goed onderhoud zaaimachine loont 12-12-2017
Kader: Houd temperatuur in de bietenhoop in de gaten 12-12-2017
Kader: Nieuw bewaaradvies overgebleven bietenzaad 12-12-2017
Grote impact verbod neonicotinoïden 07-11-2017
Attent blijven voor succesvol lang bewaren 17-10-2017
Beheersing van rhizoctonia wortelrot in suikerbieten 17-10-2017
Bietenvlieg lijkt nieuw fenomeen in Nederland 12-09-2017
Bietvriendelijk rooien: vind het optimum 05-09-2017
Bepaal nu al de rooivolgorde van uw percelen 05-09-2017
Nieuwe rassen met extra resistentie 16-08-2017
Rhizomanie alleen met resistentie te tackelen 27-07-2017
Kom 31 augustus naar Westmaas voor de Praktijkdag suikerbieten! 27-06-2017
Goede bladschimmelbeheersing voorkomt opbrengstverlies 27-06-2017
Voorbereid op meer bieten bewaren? 27-06-2017
Resistente en tolerante rassen: noodzakelijk bij aanpak ziekten en plagen 27-06-2017
Aantasting door insecten is soms lastig te herkennen 18-04-2017
Naar een nog duurzamere onkruidbeheersing 18-04-2017
Een goede start is het halve werk 07-03-2017
Geef uw bietenperceel tijdig de nodige meststoffen 07-03-2017
Stengelaaltjes: voorkomen is beter dan bestrijden 02-02-2017
Vooruitgang bij aaltjesrassen 13-12-2016
Biodiversiteit en akkerleven: de gevolgen voor de bietenteelt 12-12-2016
Goede voorbereiding van bietenteelt is het halve werk 12-12-2016
Rassenkeuze 2017 12-12-2016
Bewaar bieten koel, droog en vorstvrij 24-10-2016
Een rotte biet? Bekijk hem goed! 17-10-2016
Herbicidenschade is te voorkomen 17-10-2016
Hoge invertwaarde duidt op vermijdbaar suikerverlies 17-10-2016
Rooi met weinig grondtarra en minimale beschadigingen 05-09-2016
Let op de symptomen van rhizomanie! 05-09-2016
Gewasbeschermingsmonitor verplicht voor telers 05-09-2016
Keus rhizomanierassen wordt groter 16-08-2016
Bietenteeltinfo op maat 28-06-2016
Kleine bladvlekjes kunnen grote gevolgen hebben 28-06-2016
Als het perceel niet regelmatig en groen is, wat is er dan aan de hand? 28-06-2016
Belagers in bieten: hou ze in de gaten! 25-04-2016
Applicatie IRS-LIZ-Onkruidbeheersing online/Veel aardappelopslag verwacht 19-04-2016
Melde soms probleemonkruid 19-04-2016
Kom 2 juni naar Lelystad voor de Praktijkmiddag suikerbieten! 19-04-2016
Opkomst vertelt veel 19-04-2016
Onkruid in bieten: eerste slagen zijn daalders waard 21-03-2016
Stikstofgebruiksnorm voor suikerbieten op zuidelijk zand (te) krap 08-03-2016
Leg met een secure grondbewerking de basis voor een goede start 08-03-2016
Vroeg zaaien: meer voors dan tegens 08-03-2016
Raseigenschappen nog specifieker 15-12-2015
Rassenkeuze begint met resistentie 14-12-2015
Goed onderhoud zaaimachine loont (2015) 14-12-2015
Aaltjesbeheersing in de suikerbietenteelt 19-10-2015
Opletten bij de grondbewerking in het najaar betaalt zich terug! 19-10-2015
Wie goed bewaart, die heeft wat 19-10-2015
Rooi het beste perceel bieten als laatste 21-09-2015
Bietvriendelijk rooien loont 08-09-2015
Kalk goed voor bodem en bieten 08-09-2015
Laat je niet verrassen door rhizomanie 20-08-2015
Vroegbestelling suikerbietenzaad van start 29-07-2015
Grote bedreiging voor rendement suikerbietenteelt 30-06-2015
Werking bladschimmelwaarschuwingsdienst 30-06-2015
Schieters toekomstig onkruidprobleem 24-06-2015
Insecten herkennen, minder bietenschade 27-05-2015
Bladluis en bietenvlieg: schadelijk of toch niet? 18-05-2015
Wees alert op voorjaarsproblemen 22-04-2015
Omstandigheden bepalen herbicidendoseringen 22-04-2015
Bieten bijbemesten na opkomst 14-04-2015
Granulaat niet altijd rendabel in biet en cichorei 23-03-2015
Zaaibed is een bepalende factor 10-03-2015
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2015 10-03-2015
Kleine aandachtspunten met grote gevolgen 10-03-2015
Stikstofbehoefte van bieten neemt niet toe 10-03-2015
Suikerbieten groeien slecht in zure grond 12-02-2015
Resistentie en financiële opbrengst bepalen rassenkeuze 16-12-2014
Kostbaar beschermjasje voor bietenzaad 16-12-2014
Kennis over levenscyclus bietenvlieg helpt bij beslissingen 16-12-2014
Eindelijk een nieuw rhizoctonia-ras 11-12-2014
Perceelskeuze: houd rekening met ziekten en plagen 20-10-2014
Signalen voor nog beter rooiwerk 20-10-2014
Gerichte aandacht en inspanning voor bewaring suikerbieten loont 20-10-2014
Hoe lees ik mijn leveringsbon? 08-09-2014
PASSI: nieuw oogstsysteem voor proefvelden 08-09-2014
Herhalen en afronden - Bladschimmelbestrijding 08-09-2014
Waarnemen in suikerbieten 08-09-2014
Nieuwe generatie kopsystemen voorkomt te diep koppen 05-09-2014
Betere suikerbietenrassen onderweg 21-08-2014
Vroeg herkennen van symptomen belangrijk Bestrijding stemphylium-bladvlekken in suikerbieten 30-06-2014
Herken de symptomen van rhizomanie 23-06-2014
Graan eraf, kalk erop 23-06-2014
Suikerbieten hebben veel water nodig 23-06-2014
Bladschimmelbestrijding: het draait om de details 23-06-2014
Kennis als gereedschap om schade te beperken; Bodemplagen zijn aanhoudend probleem in bietenteelt 22-05-2014
Houd uw bieten in de gaten; Schadelijke tijd wortelknobbelaaltjes breekt weer aan 21-04-2014
Houd invertgehalte laag voor een goede bietenkwaliteit 15-04-2014
IRS zet zich ook in voor cichorei 15-04-2014
Laat de bieten het verhaal vertellen 15-04-2014
Rekening houden met selectiviteit van insecticiden 14-04-2014
Later zaaien voorkomt emeltschade 21-03-2014
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2014 05-03-2014
Vroege zaai voor hoge opbrengst met aanvaardbare risico's 04-03-2014
Laat muizen het bietenzaad niet opvreten 04-03-2014
Voorkom schade door slakken 04-03-2014
Veertig jaar IRS informatie 04-03-2014
Meldesoorten vergen soms extra aandacht 04-03-2014
Bietenkwaliteit, genoeg kansen voor de toekomst! 04-03-2014
Voorkom te lage pH en boriumgebrek 27-02-2014
Voorkom schade door aaltjes in bietenteelt 15-02-2014
Goed onderhoud leidt tot regelmatig gewas 21-12-2013
Achtergrondinformatie bij tips in Cosun Magazine 2013 16-12-2013
Rassen voor 2014: hogere opbrengst en meer resistenties 13-12-2013
Niet alle insecten zijn na opkomst te bestrijden 13-12-2013
Gebruik beschikbare kennis voor beste IPM-strategie 13-12-2013
Aaltjesresistent ras maakt inhaalslag 10-12-2013
Bieten bewaren: een koud kunstje 21-10-2013
Veranderingen door verplicht geïntegreerde gewasbescherming 21-10-2013
Kwaliteit bij de grondbewerking in het najaar betaalt zich terug! 21-10-2013
Weetjes voor het bewaren van suikerbieten 24-09-2013
Tips voor rooien met maximaal rendement 24-09-2013
Een gele plant, plek, strook of een geel perceel: wat is het verschil 24-09-2013
Perceel huren voor bietenteelt? Let dan op! 24-09-2013
Herken wortelrot in het veld 21-09-2013
Hoge opbrengsten in bieten door gerichte aanpak van plagen 08-07-2013
Late bemesting van bieten kan zinvol zijn 18-06-2013
Haal rendement uit de groenbemester 18-06-2013
Ze veroorzaken miljoenen euro's aan schade 18-06-2013
Geïntegreerd bieten telen: kijken, denken, doen 18-06-2013
Met de juiste diagnose een geintegreerde aanpak van ziekten en plagen 09-04-2013
Schadedrempels dragen bij aan financieel rendement bietenteelt 09-04-2013
Laat onkruidbieten niet staan! 09-04-2013
Nieuwe wettelijke gebruiksvoorschriften voor herbiciden 09-04-2013
Melganzevoet is soms lastig te bestrijden 09-04-2013
Achtergrondinformatie bij Gewasbeschermingsupdate 2013 26-02-2013
De basis voor een goede start 26-02-2013
Compost en kalk: een stimulans voor de gezondheid van bieten 26-02-2013
Maak de juiste keuze bij de bestrijding van aaltjes 26-02-2013
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2013 26-02-2013
Loof ziet geel en zwart 18-02-2013
Juiste rassenkeuze voorkomt tegenvallende oogst 18-12-2012
Problemen in 2012? Voorkom ze in 2013 18-12-2012
Met nieuwe rassen meer verdienen 14-12-2012
Bietenteeltadvies hier! 23-10-2012
Afdeksystemen voor vorstvrij, koel en droog bewaren 23-10-2012
Bieten op het juiste moment rooien 23-10-2012
Nieuwe hulpmiddelen tegen rooiverliezen 15-09-2012
Geef suikerbieten de ruimte 11-09-2012
Bietenpercelen 2013 nu bekalken! 11-09-2012
Héle biet, géén groen (1), Precies koppen 11-09-2012
Héle biet, géén groen (2), Alle bieten helemaal oogsten 11-09-2012
Inspelen op de ontwikkelingen op het perceel: rhizomanie 19-06-2012
Een schieter: 4.500 zaden! 19-06-2012
Kaders: CZAV-dag en nieuwe website 19-06-2012
Timing is cruciaal! 19-06-2012
Elke afwijkende biet is het bekijken waard 16-06-2012
Gebruik schadedrempels bij inzet van insecticiden 05-04-2012
Onkruidbieten schadelijk voor de bietenteelt 05-04-2012
Bemesten in groeiseizoen ook mogelijk 05-04-2012
De bietenkliniek 05-04-2012
Klein onkruid gevoeligst voor herbiciden 05-04-2012
Aaltjes versterken verticillium 03-03-2012
Zaai suikerbieten op tijd 16-02-2012
Gewasbeschermingsupdate suikerbieten 2012 16-02-2012
Met gerichte aandacht een goed resultaat 16-02-2012
Nmin goed hulpmiddel voor juiste advies 16-02-2012
Bietenopbrengst blijft achter bij lage pH 16-02-2012
De biet die past 24-12-2011
Twee aaltjes in een klap 24-12-2011
Rassenkeuze: resistentie staat voorop 21-12-2011
Nieuwe adviezen voor aanpak geel bietencysteaaltje 21-12-2011
Let op de temperatuur in de hoop 21-12-2011
De suikerbiet, een bron van duurzame energie 21-12-2011
Vijf nieuwe bietenrassen 13-12-2011
Resistentie rhizomanie lijkt doorbroken 12-11-2011
Temperatuur in de hoop belangrijk voor succesvolle bewaring 20-10-2011
Wanneer rooien? 20-10-2011
Een laag suikergehalte 20-10-2011
Trainen voor nog betere rooikwaliteit 20-10-2011
Hervorming suikermarkt heeft bewustzijn vergroot 15-10-2011
Niet alle rot is rhizoctonia 20-09-2011
Rooitips voor een topoogst 12-09-2011
Kalk goed voor biet en bodemstructuur 12-09-2011
Ieder jaar zijn er telers verrast door bietencysteaaltjes 12-09-2011
Opbrengstverwachting belangrijker 16-06-2011
Bladschimmelbestrijding: juiste moment betaalt het best! 16-06-2011
Speciaal pillenzaad beschermt bieten niet het hele seizoen 16-06-2011
15 ton suiker is haalbaar 19-04-2011
Controleer regelmatig de opkomst 08-04-2011
Onkruid kost opbrengst 08-04-2011
Het signaal staat op geel 08-04-2011
Rassenproef aanleggen met Ankie Laanen 01-04-2011
Verschil in bewaarverliezen bij rooiers Beet Europe 2010 17-02-2011
GewasbeschermingsUpdate suikerbieten 2011 17-02-2011
Vroeg zaaien: hoogste opbrengst 17-02-2011
Bemesting van suikerbieten blijft vragen oproepen 17-02-2011
Een gelijkmatig en homogeen gewas: daar is wat aan te doen 17-02-2011
Heb ik speciaal pillenzaad nodig? 23-12-2010
Bijzonderheden uit de bietenkliniek 23-12-2010
Rassenkeuze: resistentie staat voorop 23-12-2010
Zeven nieuwe bietenrassen; Juiste rassenkeus leidt tot hoogste opbrengst 07-12-2010
Beet Europe 2010 geslaagd; trends en test bietenrooiers 18-11-2010
Lang bewaren van suikerbieten vereist aandacht 18-11-2010
'Capaciteit moet blijven stijgen' 08-10-2010
Suikerverliezen beperken - Een goede bewaring van bieten begint bij de oogst 08-10-2010
Bieten bewaren: vorstvrij, koel en droog 07-10-2010
Lessen van SUSY - Grondbewerking in het najaar: kwaliteit gaat voor capaciteit! 07-10-2010
Mis niets van Beet Europe! 02-09-2010
Europees onderzoek toont grote verschillen in bewaarverliezen 02-09-2010
Telers met hogere suikeropbrengsten hebben geen hogere kosten 02-09-2010
Oogst wat gegroeid is! 28-08-2010
Monsters kunnen vanaf nu worden genomen 22-07-2010
Voorkom eileg van langpootmug 22-07-2010
Tijd voor bekalken! 22-07-2010
Niet verwijderde schieters: onkruidprobleem van de toekomst 22-07-2010
Bestrijd bladschimmels bij de eerste symptomen! 22-07-2010
Suikerbiet: topper voor het leveren van bio-energie! 10-06-2010
Herken en erken de zwakte van uw perceel 10-06-2010
Lastige onkruiden; Bestrijding van kamille en hondspeterselie in suikerbieten 01-05-2010
Bestrijd onkruidbieten 23-04-2010
Oppassen met mechanische onkruidbestrijding op rhizoctoniapercelen 23-04-2010
Quiz ‘Welke schade hoort bij welk insect?’ 23-04-2010
Bladschimmelbestrijding suikerbieten 01-04-2010
Bietenland ploegen, cultivateren of spitten? 29-03-2010
Bodemherbicide vooral bij probleemonkruid 29-03-2010
Zaaien: met een goede uitvoering is veel te verdienen 29-03-2010
Resistente of tolerante rassen? 29-03-2010
Gewasbeschermingsupdate 2010 29-03-2010
Geef belagers geen kans 16-03-2010
Precisiezaai: alles komt nauw 29-01-2010
Aaltjes beheersen? Een granulaat is financieel zelden interessant 29-01-2010
Ziekten en plagen in beeld 29-01-2010
Geelverkleuring meestal geen stikstofgebrek! 29-01-2010
Pak alle mogelijkheden aan voor het beste resultaat! 18-12-2009
Nieuwe rassen weer beter 18-12-2009
Twee nieuwe bietenrassen 08-12-2009
Samen naar perfecte oogstkwaliteit - Geslaagde praktijktraining voor rooiermachinisten 13-11-2009
Praktijkdag ‘Suikerbieten en Energieboerderij’ op Vredepeel: nuttig en leerzaam 13-11-2009
Bieten zeer geschikt voor energieproductie 13-11-2009
Bieten op tijd rooien en koel en vorstvrij bewaren 05-10-2009
Oogsten wat gegroeid is 05-10-2009
Vorstwaarschuwingsdienst campagne 2009 05-10-2009
Lessen van SUSY 01-09-2009
Oorzaak gele necrose bekend 01-09-2009
Spaar de (onder)grond bij de bietenoogst met bunkerrooiers 01-09-2009
Praktijkdag suikerbieten en cichorei te Valthermond 17-07-2009
Bestrijd bladschimmels bij de eerste vlekjes! 17-07-2009
Haal het beste uit groenbemesters 17-07-2009
Bemesters vellen aaltjes 09-06-2009
Beperk de vermeerdering van het geel bietencysteaaltje 09-06-2009
Gegevens suikerbietenteelt nu online! 09-06-2009
Wees alert op bladschimmels 09-06-2009
Telers enthousiast over Best Practices 09-06-2009
Welke sporenelementen verdienen aandacht bij de bemesting van suikerbieten? 17-04-2009
IRS diagnostiek: de bietenkliniek in beeld 17-04-2009
Aandachtspunten bij de onkruidbestrijding 17-04-2009
Lessen van SUSY - Zaaibedbereiding en zaaien 16-03-2009
Vlotte start van de bieten is basis voor optimale opbrengst 16-03-2009
Gewasbeschermingsupdate 2009 16-03-2009
Wees kritisch bij de bemesting van suikerbieten 06-02-2009
Lessen van SUSY 06-02-2009
Vooruitblik 2009: voorkom ziekten en plagen 19-12-2008
Rassenkeuze suikerbieten: basis voor een geslaagde teelt 19-12-2008
Vijf nieuwe bietenrassen 02-12-2008
Suikerbieten het middelpunt op geslaagde praktijkdag Valthermond! 14-11-2008
Zorg goed voor het bietenperceel van volgend jaar 14-11-2008
Hoe resistent is mijn witte bietencysteaaltjesresistent ras? 14-11-2008
Groenbemesters na maïs bevorderen ziekten en plagen van bieten 05-10-2008
Bieten op tijd aan de hoop voor late levering 05-10-2008
Pak de verborgen oogstkosten aan 05-10-2008
Bewaar suikerbieten vorstvrij 05-10-2008
Goed koppen loont 29-08-2008
Werken aan een hogere suikeropbrengst 29-08-2008
‘Van collega’s kun je veel leren’ 18-07-2008
Kruisbloemige groenbemesters verhogen bodemvruchtbaarheid en verminderen ziekten en plagen 18-07-2008
Verwijder schieters op tijd 18-07-2008
Gele bieten kosten suikeropbrengst 18-07-2008
Bieten bewaren voor late levering is het overwegen waard 10-06-2008
Extra opbrengst bij beregenen 10-06-2008
Bestrijd bladschimmels bij de eerste vlekjes! 10-06-2008
Juiste moment cruciaal bij bladschimmels 18-04-2008
Houd onkruidbieten in de hand! 18-04-2008
Achterhaal oorzaak slecht groeiende bieten 18-04-2008
Controleer regelmatig de opkomst 18-04-2008
Wisselende resultaten onkruidbestrijding in 2007 29-02-2008
Wat mag ik van pillenzaad verwachten? 29-02-2008
Waarop letten bij het zaaien 29-02-2008
GewasbeschermingsUpdate 2008 29-02-2008
Geef de bodem ruimte voor lucht en water 25-01-2008
Stikstof nodig voor snelle beginontwikkeling 25-01-2008
Luchtfoto’s maken de probleemplaatsen op het perceel inzichtelijk 25-01-2008
Uitbreiding studiegroepen Best Practices 25-01-2008
Weer een bijzonder jaar 14-12-2007
Welk ras geeft het hoogste rendement? 14-12-2007
Vier nieuwe rassen 27-11-2007
Bieten goed bewaren vraagt extra aandacht 16-11-2007
Spaar de ondergrond 16-11-2007
Praktijkdag rendementsverbetering suikerbieten groot succes! 16-11-2007
Bewaar suikerbieten koel en vorstvrij 05-10-2007
‘Ik heb geen last van bietencysteaaltjes’ 05-10-2007
Beoordelen en verbeteren kwaliteit rooiwerk 05-10-2007
Zaaibedbereiding op klei begint in het najaar! 31-08-2007
Te diep koppen kost geld 31-08-2007
Bladschimmels vragen langer en meer aandacht 20-07-2007
SUMO berekent invloed weer op opbrengstprognose 20-07-2007
Conclusie IRS-themamiddag: Bietenteelt heeft toekomst! 20-07-2007
Groenbemester? Vroeg zaaien is het beste! 20-07-2007
Slecht groeiende bieten hebben meestal een aantoonbare oorzaak 15-06-2007
Verwijder schieters op tijd! 15-06-2007
Susy legt de vinger op de zere plek 15-06-2007
Bieten overzaaien loont zelden 26-04-2007
Bladschimmels - wees op het juiste moment alert 26-04-2007
Zorg voor een onkruidvrij bietenperceel 26-04-2007
Vroeg zaaien geeft hoogste financiële opbrengst 02-03-2007
GewasbeschermingsUpdate suikerbieten 2007 02-03-2007
Nieuwe gebruiksnormen geen belemmering voor suikerbieten 25-01-2007
Maximale suikeropbrengst vraagt veel aandacht! 25-01-2007
Een bijzonder jaar; bijzondere problemen 15-12-2006
Zeven nieuwe rassen voor teeltseizoen 2007 15-12-2006
Voor elk perceel is het juiste ras beschikbaar 05-12-2006
Kies voor opbrengstzekerheid! 10-11-2006
Teeltkosten kunnen 20 procent lager 10-11-2006
Verkeerde afstelling rooier kan 100 euro per hectare kosten 29-09-2006
Bewaar bieten vorstvrij 29-09-2006
Bieten bewaren is geen kleinigheid 29-09-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel ‘Beperkte grondbewerking spaart structuur en geld’ 25-08-2006
'Wel kop en geen groen' levert geld op 25-08-2006
Leg nu de basis voor de opbrengst van volgend(e) seizoen(en) 25-08-2006
Beperkte grondbewerking spaart structuur en geld 25-08-2006
Geef late onkruiden en schieters geen kans 07-07-2006
Groenbemesters houden de bodem gezond 07-07-2006
Bladschimmelbestrijding vaak noodzakelijk voor rendabele teelt 07-07-2006
Op zoek naar de werkelijke oorzaak van geelverkleuring 01-06-2006
Suikeropbrengst móet omhoog 01-06-2006
Probleemonkruiden hoeven geen probleem te zijn 07-04-2006
IRS-site helpt bij teeltbeslissingen 07-04-2006
Vlotte begingroei maakt bieten weerbaar 07-04-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel: ‘Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld!’ 03-03-2006
Gewasbescherming in 2006 03-03-2006
Zaai op tijd in een goed zaaibed 03-03-2006
Uitgekiende onkruidbestrijding bespaart geld 03-03-2006
Precisiezaaimachine vergt onderhoud 27-01-2006
Bemestingskosten kunnen nog verder omlaag 27-01-2006
Achtergrondinformatie bij het artikel: ‘Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien’ 16-12-2005
Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien 16-12-2005
Ziekten, plagen en onkruiden 2005; een blik op 2006 16-12-2005
Kies rassen met hoog suikergehalte 16-12-2005
Rassenlijst 2006: vier nieuwe rassen 29-11-2005
Teeltregistratie geeft inzicht in trends suikerbietenteelt 09-09-2005
Minder suikerverlies door zorgvuldig rooien en bewaren 09-09-2005
Internationaal bietencongres in Nederland groot succes 31-08-2005
Lagere rooikosten bij betere benutting van rooiers en kippers 31-08-2005
Achtergrondinformatie bij het artikel: Lagere rooikosten bij betere benutting rooiers en kippers 19-08-2005
Bladschimmels op tijd bestrijden 12-07-2005
Groenbemesters tegen bietencysteaaltjes en rhizoctonia 12-07-2005
Het hoe en waarom van schieters in de bietenteelt 12-07-2005
Identificatie van de voornaamste bladluissoorten in suikerbieten 16-06-2005
Teelttechniek en campagneverlenging 07-04-2005
Betakwik ‘onkruidherkenning’: een handig hulpmiddel! 07-04-2005
Rhizoctonia is niet opgelost met rassenkeuze 07-04-2005
Groeiproblemen in de bieten? 07-04-2005
Ken uw perceel grondig! 10-03-2005
Gewasbescherming in 2005 10-03-2005
Praktische tips voor een voorspoedige start van het bietengewas 28-01-2005
Optimale stikstofvoorziening van suikerbieten niet in gevaar 28-01-2005
Scherpe controle op zaadbescherming pillenzaad 28-01-2005
Geef de bodem voldoende zuurstof 27-01-2005
Waardevolle nieuwe rassen op rassenlijst 17-12-2004
Weinig problemen bij overgang van C- naar D-zaad 17-12-2004
Bietenpulp is een volwaardig veevoer 17-12-2004
Zestien nieuwe suikerbietenrassen 07-12-2004
Ziekten en plagen in 2004 30-09-2004
Benut de rooicapaciteit en spaar de bodemstructuur 30-09-2004
Invloed dagelijkse inzet en werkbreedte rooimachine op campagneprestatie (ha/jaar) bij het rooien van suikerbieten 23-09-2004
Overleg teler en loonwerker basis voor goed rooiwerk 27-08-2004
Rentabiliteit van de bietenteelt vereiste goede bietkwaliteit 27-08-2004
Niet al het geel is gele necrose! 27-08-2004
Bladschimmels nader belicht 05-07-2004
Groenbemesters maken bodem gezonder 05-07-2004
ICT in suikerbietenonderzoek en voorlichting 01-07-2004
Ook bieten verdienen het hele seizoen aandacht 25-06-2004
Voorkom of bestrijd gebrek aan sporenelementen 25-06-2004
Bestrijd opslag van knol- en wortelgewassen 25-06-2004
Uitgekiende herbicidenkeuze levert geld op! 07-05-2004
Groei van bieten goed te volgen met computer 07-05-2004
www.irs.nl meer, makkelijker en nog beter 07-05-2004
Gewasbescherming in 2004 01-02-2004
Granulaten in de bieten: noodzakelijk? 01-02-2004
Bemesting van suikerbieten blijft aandacht vragen 01-02-2004
Ziekten in perceel sturen rassenkeus 02-12-2003
Bieten rooien als aardappelen 01-12-2003
Onderhoud zaaimachines belangrijk 01-12-2003
Resistente rassen rukken op 01-12-2003
Beperk schade met goede structuur 07-10-2003
Bieten rooien: reduceer tarra, maar let ook op beschadiging 01-09-2003
Bespaar kosten met goede bietenopslag 01-09-2003
2003 geeft problemen 01-09-2003
Een blik op wortelbrand en slecht groeiende bieten 01-09-2003
Onbekende onkruiden duiken op 07-08-2003
Probleem met gele necrose breidt zich uit 07-08-2003
Grote schoonmaak van de bouwvoor 15-07-2003
Schieters: een gevaar voor de toekomst van de bietenteelt 07-07-2003
Tijdig cercospora bestrijden vermindert opbrengstverlies 07-07-2003
Cercosporawaarschuwingsdienst in 2003 actief 07-07-2003
Wat kunnen bieten met resistentie tegen bietencysteaaltjes en rhizomanie 01-07-2003
Groenbemesters belangrijk voor uw grond! 01-07-2003
Wat is optimale plantaantal? 27-06-2003
Opslag in suikerbieten te lijf met glyfosaat 06-05-2003
Ook Nederland gaat naar grotere zaadfractie 03-05-2003
Slecht groeiende bieten niet alleen in Noord-Nederland 03-05-2003
Aardappelopslag niet remmen maar volledig bestrijden 01-05-2003
Vroeg zaaien levert veel geld op 07-03-2003
Nieuws bij de gewasbescherming in suikerbieten in 2003 07-03-2003
Sterke ontwikkeling van de bietenteelt de laatste vijftig jaar 07-03-2003
Stikstof is geen wondermiddel tegen gele bieten 07-03-2003
Bietenteelt kan niet zonder meervoudige resistenties 09-01-2003
Bieten beter bestand tegen belagers; Rassenlijst 2003: meer suikerbieten met meervoudige resistenties 17-12-2002
Conclusie IRS themamiddag over diervoeding: bietenpulp bewijst zich als volwaardig veevoeder 01-12-2002
Verbeter het teeltrendement met rassenkeuze en areaalplanning 01-12-2002
Gewasbescherming 2002 in vogelvlucht 01-10-2002
Voordeel precisielandbouw nog niet haalbaar in bieten 01-10-2002
Nieuwe herbiciden en toepassingen in suikerbieten 04-09-2002
Verdien veel geld met goede bietenopslag 01-09-2002
'Leven met bodemziekten en plagen' 02-08-2002
Groenbemesters tegen bodemschimmels en aaltjes 01-07-2002
Blijf alert op cercospora 01-07-2002
Herkenning ziekten en plagen op www.irs.nl 01-05-2002
Gele necrose; een nieuwe naam voor een onbekende ziekte 01-05-2002
Leest u IRS-Informatie? 01-05-2002
Overdaad schaadt, ook bij zaaibedbereiding 26-03-2002
Werk het hele (voor)jaar aan tarrareductie! 01-03-2002
De voedingsbron voor suikerbieten 01-03-2002
Veranderingen gewasbescherming in 2002 01-03-2002
Betakwik vroeger en nu 01-03-2002
Diagnostiek: heeft u afwijkende gewasgroei? 01-03-2002
Een goed begin..... 01-03-2002
Veel keus in Rassenlijst 2002 11-12-2001
Rooidemonstratie: axiaalrollen en meer capaciteit 01-12-2001
Rassen voor 2002 weer een sprong voorwaarts 01-12-2001
Nieuwe bodemziekte breidt zich uit 01-12-2001
Ziekten en plagen zichtbaar in 2001 01-10-2001
Werk het hele jaar aan tarrareductie! 01-09-2001
Bietencysteaaltjes: regelmatige bemonstering is basis beheersing 01-09-2001
Cercospora vergt waakzaamheid 01-08-2001
Belaagde bieten gebaat bij gele mosterd en rammenas 24-07-2001
Veel ziekten en plagen zichtbaar in suikerbieten 24-07-2001
'Nieuwe' ziekten in suikerbieten 01-07-2001
Plantbiet blijft onkruid en bietenkever de baas 26-06-2001
Hebben suikerbieten extra voeding nodig? 15-05-2001
Een schat aan informatie 01-05-2001
IRS: een uniek instituut 01-05-2001
Goede bestrijding begint bij juiste diagnose 01-05-2001
Optimaliseren van MLHD-methode 24-04-2001
Bodemschimmels in opmars bij bieten op zand 17-04-2001
De meest actuele (teelt) informatie 01-03-2001
Verzaaibaarheidsprobleem opgelost 01-03-2001
Aandacht voor bemesting in 2001 01-03-2001
Bieten schoongespoeld op de vrachtauto 10-02-2001
Zeven nieuwe suikerbietenrassen op de Rassenlijst 05-12-2000
Mooie hoop houdt suikergehalte op peil 24-10-2000
Suikerbieten puntgaaf aan de hoop 26-09-2000
Computer voorspelt goede bietenoogst 01-08-2000
Groene braak houdt bieten gezond 01-08-2000
Rhizoctonia in bieten; nu besmetting herkennen, straks maatregelen nemen 20-06-2000
Niet ieder vlekje vraagt om bestrijding 18-06-2000
Beperk volgend jaar rhizoctoniarot in suikerbieten 12-05-2000
Beperk de verdichtingen tot de bouwvoor 07-04-2000
Precisiezaaimachine vergt precisieonderhoud 29-02-2000
Effect van (mengsels van) groenbemesters op bietencyste- en vrijlevende aaltjes 08-12-2020
Een bewerkelijke grondbewerking 08-12-2020
Bladschimmelbeheersing in de toekomst: digitale tools en andere middelen 08-12-2020
Hoe nieuwe rassen kunnen bijdragen aan oplossingen voor de huidige teeltuitdagingen en verhoging van de opbrengstzekerheid 08-12-2020
Kort nieuws: bietenvlieg en bietenkever 08-12-2020
Goede onkruidbestrijding: alleen mogelijk met maatwerk 08-12-2020
Beheersing van vergelingsziekte 08-12-2020
Monitoring of aphids in sugar beet fields and trial fields, a basic tool to understand virus yellow epidemics in the post neonic era 23-03-2020
Effectiveness of ALS‐herbicides registered for cereals to control ALS‐tolerant and ALS‐non‐tolerant weed beets 23-03-2020
Experiences with forced ventilation of sugar beet storage clamps in The Netherlands 23-03-2020
Integrated management of foliar diseases in sugar beet 23-03-2020
Opspoelen en herkennen bodeminsecten 17-03-2020
De beheersing van bodeminsecten 17-03-2020
Herkenning vergelingsvirussen en bladluizen in suikerbieten 17-03-2020
Insectenbeheersing in de bietenteelt 17-03-2020
Rassenaanbod 2020 en toekomstige ontwikkelingen in resistenties 12-12-2019
Opties voor een succesvolle onkruidbestrijding 12-12-2019
7 tips voor een effectieve bladschimmelbeheersing 12-12-2019
Natuurlijke vijanden in de bietenteelt 12-12-2019
Nieuwsflitsen 2019 12-12-2019
Bladschimmel(s)weer in de hand 12-12-2019
(Extra)voeding voor de biet 12-12-2019
Beheersing van bietenkevers en springstaarten 12-12-2019
Beheersing van vergelingsziekte 12-12-2019
Nieuwe bladluiswaarschuwingsdienst 15-04-2019
Opspoelen bodeminsecten en waardplantstatussen groene perzikluizen 15-04-2019
Herkenning bladluizen in suikerbieten 15-04-2019
Bladschimmelbeheersing-van advies tot uitvoering 07-12-2018
Hoe houden we onze akkers onkruidvrij 07-12-2018
Conviso Smart-een alternatief systeem voor onkruidbeheersing 07-12-2018
Digitale teeltadvisering suikerbieten 07-12-2018
Nieuw rassenaanbod en de verwachting voor komende jaren 07-12-2018
Actualiteiten SID 2018 07-12-2018
2018 ‐ Een bijzonder jaar-bijzondere diagnoses 07-12-2018
Beheersing van bladinsecten 07-12-2018
Aanpak bodeminsecten verandert vanaf 2019 07-12-2018
Gewasbescherming-volop extra uitdagingen 07-12-2018
Actualiteiten SID2017 08-12-2017
Diagnose en effect van wortelrot op de kwaliteit 08-12-2017
Wijzigingen rondom bietenzaad 08-12-2017
Rhizomanie: ontwikkelingen van het virus 08-12-2017
Onkruid(beheersing) vergaat niet 08-12-2017
Nieuw advies voor het bewaren van overgebleven suikerbietenzaad 08-12-2017
Leveren (vloeibare) meststoffen en groeibevorderaars bijdrage aan hogere suikeropbrengsten 08-12-2017
Lange campagne: anders oogsten en bewaren 08-12-2017
Insecticiden in het bietenzaad: alleen als het echt nodig is 08-12-2017
Effectieve bladschimmelbeheersing 08-12-2017
Effect van mengsels van groenbemesters op bietencysteaaltjes 08-12-2017
Aanbod aanvullend resistente rassen zet door in 2018 08-12-2017
Actualiteiten SID2016 09-12-2016
Insecticideresistenties bij groene perzikbladluizen 09-12-2016
Gevolgen groter bietenareaal 09-12-2016
Spuittechniek en driftreductie 09-12-2016
Bladschimmelbeheersing 09-12-2016
Bestrijding van de bietenvlieg 09-12-2016
Rassen 2017 – Meervoudige resistentie in opmars 09-12-2016
Onkruidbeheersing volgens IPM 09-12-2016
Overvloedige neerslag tijdens groeiseizoen 09-12-2016
Actualiteiten 10-12-2015
Bietbeschadiging: gevaar voor ‘verborgen’ bewaarverliezen 10-12-2015
Bladschimmelbestrijding 10-12-2015
Onkruidbestrijding – spuittechniek 10-12-2015
Resistentie steeds belangrijker bij rassenkeuze 10-12-2015
Schieters: bedrijfsrisico? 10-12-2015
Teeltkosten – effectiviteit en verlaging 10-12-2015
Applicatie IRS-LIZ-Onkruidbeheersing 10-12-2015
Rhizomanie – beheersing en ontwikkeling resistentiedoorbrekende varianten 10-12-2015
Ziet u door de symptomen de oorzaak nog? 11-12-2014
Nieuw bij rassenkeuze: gecombineerde resistenties 11-12-2014
Duurzame ontwikkeling bietenteelt 11-12-2014
Biologie van stemphylium 11-12-2014
Bieten telen met hulp van natuurlijke vijanden 11-12-2014
Hoe en waarom invert in suikerbieten laag te houden 11-12-2014
Groenbemesters en ziekten en plagen 11-12-2014
Actualiteiten 11-12-2014
Bladschimmelbestrijding en resistentiemanagement 11-12-2014
Stikstofbijbemesting na overvloedige neerslag 11-12-2014
Analyse van bieten en bietenzaad: uitontwikkeld of kansen voor verbetering? 19-12-2013
Afdeksystemen voor bietenhopen: New winter fashion 19-12-2013
Bietenkwaliteit bepalen(d) voor een duurzame keten 19-12-2013
Vliesdoek nut en noodzaak 12-12-2013
Nieuws uit het rassenonderzoek 2013 12-12-2013
Stemphylium hoe pakken we het aan? 12-12-2013
presentatie: Kleine aandachtspunten met grote gevolgen 12-12-2013
Daarom kunnen we niet zonder speciaal pillenzaad 12-12-2013
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2013 12-12-2013
Vroeg zaaien in 2013: verstandig of niet? 12-12-2013
Resistente melganzevoet: een probleemonkruid? 12-12-2013
Gevolgen nieuwe WG’s voor herbiciden 12-12-2013
Advisering belangrijk bij geïntegreerde bietenteelt 12-12-2013
Klaar voor 2017 en later? 12-12-2013
Rassenkeuze: op ieder potje past een deksel 10-12-2012
Resistentie tegen de AYPR-variant van het rhizomanievirus 10-12-2012
Stemphylium: diagnose, schade en beheersing 10-12-2012
Realisatie van een geïntegreerde gewasbescherming suikerbieten 10-12-2012
Hulpmiddelen voor aanpakken van ziekten en plagen 10-12-2012
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2012 10-12-2012
Trichodoriden: maatregelen om schade te beperken 10-12-2012
Bemesting deel II: Herkennen en bestrijden gebreksziekten (Mg, K, B, Mn, Na) 10-12-2012
Bemesting deel I: Klopt de stikstofbemestingsformule nog? / Voor- en nadelen kalk- en calciummeststoffen 10-12-2012
Bewaring, onderzoeksresultaten en ontwikkelingen 08-12-2011
Rhizomanie, opnieuw een bedreiging! 08-12-2011
Effect van groenbemesters en bietencysteaaltjesresistente rassen op schade en vermeerdering van het geel bietencysteaaltje 08-12-2011
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2011 08-12-2011
Rassenkeuze: opbrengstzekerheid staat voorop 08-12-2011
Herkennen van stengelaaltjes in bieten en het beperken van schade 08-12-2011
Duurzame bietenteelt, waar gaat het naar toe? 08-12-2011
Sociale media, wat doen we ermee? 08-12-2011
Perfecte oogstkwaliteit - de machinist maakt een wereld van verschil 30-08-2011
Opmerkelijke problemen en ziekten en plagen 09-12-2010
Rhizoctonia vroege en late aantasting 09-12-2010
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2010 09-12-2010
SUSY kosteneffectiviteit in de onkruidbestrijding 09-12-2010
Rassenkeuze, schieters en resistentieniveau 09-12-2010
Bieten bewaren (g)een koud kunstje 09-12-2010
Opname van nutriënten door het gewas 09-12-2010
Witte bietencysteaaltjes aanpakken! 09-12-2009
Een hogere opbrengst, toeval of maakbaar? 09-12-2009
Preventieve aanpak emelten 09-12-2009
Vele kleuren geel in bieten 09-12-2009
Hebben bieten meer stikstof nodig? 09-12-2009
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2009 09-12-2009
Rhizoctoniaschade voorkomen 09-12-2009
Rassenkeuze wat zijn de afwegingen? 09-12-2009
Speciaal pillenzaad en toch een bespuiting? 09-12-2009
Rassenkeuze 2009 12-12-2008
Gele necrose 12-12-2008
Verbetering rendement suikerbietenteelt 12-12-2008
Vroege zaai en schieters 12-12-2008
Langdurige bewaring 12-12-2008
Bladschimmels 12-12-2008
Diagnostiek 12-12-2008
Bemesting 12-12-2008
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2008 12-12-2008
Grond is uw kapitaal 12-12-2008
Onkruidbestrijding 12-12-2008
IRS presentatie 18-02-2008
3 x 15 is mogelijk 07-01-2008
Rassenkeuze 2008 10-12-2007
Onkruidbestrijding 10-12-2007
Ziekten en plagen 10-12-2007
Bladschimmels 10-12-2007
Koppen/rooien/bewaring 10-12-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 10-12-2007
Bodem onder goede opbrengsten 10-12-2007
Bemesting 10-12-2007
Actualiteiten op suikerbieteninformatiedagen 2007 10-12-2007
Project verbetering rendement suikerbietenteelt 07-06-2007
Suikerbieten - nieuwe grenzen in opbrengsten 07-06-2007
Verbetering rendement suikerbietenteelt 08-12-2006
Project 'Geïntegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten' 08-12-2006
Vroeg zaaien en optimale zaaiafstand 08-12-2006
Inzendingen diagnostiek 2006 08-12-2006
Werking kalk- en calciummeststoffen 08-12-2006
Actualiteiten 08-12-2006
Rassenkeuze 08-12-2006
Bladschimmels in suikerbieten 12-09-2006
Actualiteiten 12-09-2006
Project ‘Geïntegreerde aanpak bladschimmels in suikerbieten’ 05-09-2006
Nieuw kopadvies voor suikerbieten 05-09-2006
Aandachtspunten bij de bewaring van suikerbieten 05-09-2006
Technische richtlijnen ter preventie van schadelijke bodemverdichting 08-03-2006
Trichodorideaaltjes: beheersbaar? 14-12-2005
Rassenlijst 2006 en Rassenonderzoek 14-12-2005
Gaucho of Cruiser in pillenzaad 14-12-2005
Monitoring en beheersing bietencysteaaltjes 14-12-2005
Rhizoctonia beheersbaar? 14-12-2005
Teeltmonitoring voor verbetering rendement 14-12-2005
Bekalking en het nieuwe mestbeleid 14-12-2005
Actualiteiten 14-12-2005
(Langdurige) bewaring van suikerbieten 01-09-2005
Verlagen oogstkosten door betere benutting machines 01-09-2005