Onderzoek verbetering rendement suikerbieten Pagina printen

maandag 14 november 2011

Het onderzoek verbetering rendement suikerbietenteelt (dit project bestond uit de projecten SUSY en LISSY) heeft veel bruikbare data opgeleverd. Zoveel zelfs dat in 2009 begonnen kon worden aan een proefschrift dat in 2011 is afgerond en gepubliceerd. In dit proefschrift staan de gebruikte methoden en analyses meer in detail uitgewerkt. Het proefschrift ‘Improvement of the competitiveness of the sugar beet crop in the Netherlands’ is complementair aan dit verslag. Een digitale versie van dit Engelstalige proefschrift is te lezen via http://webdoc.sub.gwdg.de/diss/2011/hanse/hanse.pdf.
 
Duidelijk uit zowel dit verslag als het proefschrift blijkt dat de teler een belangrijke rol speelt in het tot stand komen van de opbrengst. Een hoge opbrengst vraagt continu aandacht van de teler op zeer veel verschillende terreinen van de suikerbietenteelt. Zo moet er bijvoorbeeld altijd aandacht zijn voor het behoud van de bodemstructuur en moeten ziekten en plagen in bouwplanverband of direct tijdens de teelt op het juiste tijdstip worden bestreden. Daarnaast moet er op worden gelet dat aan het eind van het seizoen alle bieten richting de fabriek gaan.
 
Het opbrengstniveau in suikerbieten hangt dus af van hoe goed een zeer diverse en grote range aan variabelen (kunnen) worden gemanaged. Dit verslag en het proefschrift bieden inzicht in de variabelen die tijdens de studie van belang waren voor de opbrengst. Vanwege de diversiteit zullen de belangrijkste opbrengstbeperkende factoren op het perceel echter door de teler zelf moeten worden geïdentificeerd. Er is geen enkele variabele gevonden die het belangrijkste is voor alle suikerbietenpercelen samen in Nederland. Geen enkel perceel, zelfs niet binnen hetzelfde bedrijf, is helemaal identiek.

Een groot project als het SUSY-project is onmogelijk zonder hulp uit te voeren. Graag wil ik dan ook de telers, medewerkers van de suikerindustrie en het IRS bedanken voor alle medewerking en ondersteuning tijdens dit onderzoek. 

Contact: Bram Hanse
Uitgave: IRS-publicatie 11-P-02

Publicatie:

« Terug naar publicaties

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Infectiewaarden stemphylium

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.