Applicatie 'Witte bietencysteaaltjesmanagement'
Stap 1 van 3
Stap 2 van 3
Stap 3 van 3

Welke invloed hebben teeltmaatregelen op de hoeveelheid witte bietencysteaaltjes op uw perceel en op de financiële opbrengst van uw suikerbieten? Maatregelen zijn onder andere rassenkeuze, vruchtwisseling, kruisbloemige groenbemesters en grondontsmetting. De effecten kunt u berekenen aan de hand van uitslagen van grondmonsters. Uiteraard kunt u ook een willekeurig aantal bietencysteaaltjes invullen.

Bemonstering
  • ja nee
  • per 100 ml grond per 100 g grond
  • Vul het organische stofgehalte in en klik op de knop 'Bereken het aantal per 100 ml grond' om dit aantal te berekenen.