Applicatie '(Over)zaai, opkomst en groei'
Ligt het perceel in Flevoland?
Oppervlakte perceel (hectare)
Plantaantal perceel/ha
Datum 1ste zaai perceel
 
Geplande overzaai datum
Kosten van overzaai (€/ha):
Zaad
Zaaien en zaadbedbereiding
 
Normale zaaidatum
Normale wortelopbrengst (ton/ha)
Normaal suikergehalte (%)
Uw suikerquotum (ton suiker)