Vragen over rhizoctonia

kies voor een rhizoctoniaresistent ras als er rhizoctonia op het bedrijf voorkomt. Als het bouwplan veel maïs, vollegrondsgroenten, lelies, gladiolen en/of gras bevat en er rhizoctonia in de regio voorkomt moet er ook voor een rhizoctoniaresistent ras worden gekozen. Ook als er eerder op het perceel rhizoctonia in suikerbieten, waspeen of schorseneren is geconstateerd, moet u voor een rhizoctoniaresistent ras kiezen. In het gebied waar rhizoctonia een probleem is, presteren de huidige rhizoctoniaresistente rassen net zo goed of beter dan de niet-resistente rassen, zelfs als men nauwelijks rotte bieten in een niet-resistent ras vindt. Het IRS adviseert: kies voor opbrengstzekerheid en vermijd het risico op rotte bieten of nog erger: ze uitzoeken in het zwad. Kies voor een rhizoctoniaresistent ras.

de resistentie tegen rhizoctonia is niet volledig. Ook in resistente rassen kunnen rotte bieten voorkomen, maar de schade is vele malen minder dan in niet-resistente rassen. Rhizoctoniaresistente bietenrassen beschermen alleen tegen wortelrot door rhizoctonia, maar niet tegen (kiem)plantwegval. Om de schade door rhizoctoniarot en plantwegval zoveel mogelijk te beperken, zijn er aanvullende maatregelen nodig.

bodemstructuur en gewasrotatie spelen daarbij een belangrijke rol.

 

Bodemstructuur

Een slechte bodemstructuur, bijvoorbeeld door beroerde oogstomstandigheden in het voorgaande jaar, verhogen net als vochtige en warme omstandigheden tijdens de groei de mate van aantasting. Beperking van het aantal rotte bieten houdt dus in dat bij de oogst van het voorgewas onder zo gunstig mogelijke omstandigheden wordt gewerkt. Bij een goede bodemstructuur hoort bovendien het op peil houden van de pH. Een voldoende hoge pH (>6-6,5) verkleint de kans op aantasting door rhizoctonia.

 

Gewasrotatie

Onder andere maïs, gras, (was)peen, lelies, schorseneren en gladiolen zijn goede waardplanten van rhizoctonia. Door deze het jaar voor de suikerbieten te telen, neemt de kans op schade toe. Beter zijn granen en aardappelen als voorvrucht. Liefst in combinatie met kruisbloemige groenbemesters, zoals bladrammenas en gele mosterd. Bladrammenas vermindert de besmetting van de grond en is hierdoor een goede groenbemester om zoveel mogelijk in te zetten in een rotatie met suikerbieten.

resistentie tegen rhizoctonia gaat pas werken vanaf het zes- tot achtbladstadium en werkt dus niet tegen kiemplantwegval. Om de schade door kiemplantwegval te beperken, zijn een goede bodemstructuur, een optimale pH, de juiste groenbemesters en de gewasrotatie belangrijk.

« Terug naar overzicht

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bewaaradvies vorst
Infectiewaarden stemphylium

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.