Inleiding en artikel Pagina printen

Dit bulletin is een naslagwerk voor ziekten en plagen en onkruidbeheersing in de suikerbietenteelt. Dit bulletin is ook beschikbaar op de site (www.irs.nl/gewasbeschermingsbulletin) en in de IRS-app (te downloaden via www.irs.nl/app). Het kan dienen als naslagwerk gedurende het groeiseizoen of en hoe ziekten, plagen en onkruiden aangepakt kunnen worden.U kunt dit bulletin ook als pdf openen.

Er zijn ook extra artikelen in het bulletin toegevoegd:

Bladluiswaarschuwingsdienst beperkt schade door vergeling
Goede bladschimmelbeheersing vraag aandacht voor details
Onkruidbestrijing in het voorjaar tot opkomst van de bieten

Naar aanleiding van de vrijstellingen voor Batavia en Closer is het bladluisadvies aangepast. Hierover is een flyer verschenen en meegestuurd met Cosun Magazine 2 en het gewasbeschermingsbulletin aangepast. 

Gewasbescherming in beweging

Inleiding                                  

In het jaarlijkse gewasbeschermingsbulletin bundelt het IRS alle adviezen over de bestrijding van ziekten en plagen en onkruid. De informatie is beschikbaar op papier, via de IRS-app en via de site van het IRS (www.irs.nl/gewasbeschermingsbulletin).

Ook het afgelopen jaar zijn er weer werkzame stoffen weggevallen, waardoor het lastiger wordt om met een gezond gewas de eindstreep te halen. Aan de andere kant, leert recent onderzoek van het IRS ons dat ingrijpen niet altijd nodig is. De schadedrempel voor de bestrijding van bietenvlieg is verhoogd en bestrijding van bietenkevers na opkomst blijkt niet zinvol. Dit jaar zijn ook de eerste zogenaamde Conviso Smart- bietenrassen op de markt gekomen. Voor telers met probleemonkruiden en/of onkruidbieten geeft dit een mogelijkheid om het onkruid beter te beheersen, al hebben de betreffende rassen wel een lagere suikeropbrengst.

Tijdelijke vrijstellingen?

De afgelopen twee jaar hebben we tijdelijke vrijstellingen gekregen voor de bestrijding van groene bladluizen. Het is op dit moment nog niet zeker of dat in 2021 opnieuw het geval zal zijn. De noodzaak voor de toelating van extra middelen is overduidelijk. Het enige effectieve middel met een reguliere toelating, Teppeki, kan slechts eenmaal worden toegepast en alleen vroeg in het seizoen. Ook voor de bestrijding van bladschimmels is een uitbreiding van het pakket middelen zeer wenselijk. Er zit nog wel wat in de pijplijn, maar het is onzeker of en wanneer er een nieuw fungicide beschikbaar komt. Zodra er meer bekend is over een uitbreiding van het middelenpakket, zal het IRS hierover communiceren via www.irs.nl.

Meldt u ook daarom aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief: www.irs.nl/nieuwsbrief. Na de beëindiging van de toelating van neonicotinoïden zagen we in 2019 vooral vergelingsziekte in het zuidwesten. In 2020 kwam vergelingsziekte in het hele land voor. Ook de beheersing van bladschimmels wordt steeds lastiger. Gelukkig liggen er suikerbietenrassen in beproeving die minder gevoelig zijn voor cercospora dan het huidige rassenpakket. Dit betekent niet dat we geen bespuitingen meer nodig hebben, maar de inzet van fungiciden kan wel omlaag, wanneer er dergelijke rassen worden uitgezaaid. 

Perceelspecifiek

De middelen die we nog beschikbaar hebben zullen we zo gericht mogelijk en op het juiste tijdstip moeten inzetten: niet te vroeg en niet te laat. Apps van het IRS, de BAS-app, sensoren en de berichten van de waarschuwingsdiensten kunnen hierbij helpen. Er is geen standaard recept. De situatie op het eigen perceel, bepaalt hoe en wanneer er ingegrepen moet worden. De ervaringen met vergelingsziekte geven wat dat betreft hoop. In 2020 was de aantasting door vergelingsziekte groter dan het jaar ervoor. In het zuidwesten was de aantasting echter lager. Het alerte ingrijpen door de telers zal hier zeker een grote rol in hebben gespeeld.

Jan Willem van Roessel, directeur IRS

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Infectiewaarden stemphylium

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.